Úvodná stránka | Najčastejšie otázky | Cenník reklamy | Kontakty
 
Newsletter
Ak máte záujem pravidelne dostávať e-mailom informácie a novinky, zadajte Váš e-mail

Anketa
Ovplyv?ujú crashtesty vaše rozhodovanie pri kúpe automobilu?
  61%
  39%

Počet hlasov: 14518
Vyhľadávanie
Značka 
Kategória 
Hodnotenie 
 
Euro NCAP, organizácia hodnotiaca bezpe?nos? vozidiel, predstavila nový systém hodnotenia zameraný na celkovú bezpe?nos? áut. Ide o nový prístup k hodnoteniu bezpe?nosti, ktorý bude motivova? výrobcov, aby vyrábali komplexne bezpe?né automobily.
Euro NCAP dnes uverej?uje aktualizované výsledky výskumu dostupnosti ESC v celej Európskej Únii. Výskum ukázal, že ponuka ESC v jednotlivých štátoch EÚ sa líši...
Euro NCAP s rados?ou oznamuje, že teraz testuje novú kategóriu vozidiel, tzv. „pickup-y“, a dnes uverej?uje výsledky jej troch zástupcov - Nissanu Navara, Isuzu D-MAX/Rodeo a Mitsubishi L200...
Euro NCAP testuje naplno  27. 12. 2007
Euro NCAP dnes uverej?uje výsledky šiestich vozidiel: Daihatsu Materia, Mazda 2, Honda Civic, Mercedes Benz triedy C, Renault Laguna a Volvo V70...
Toto vozidlo dosiahlo u Euro NCAP jedny z najlepších výsledkov ?o sa týka bezpe?nosti detských cestujúcich a je preto sklamaním, že za ochranu dospelých cestujúcich získala len štyri hviezdi?ky...

Nový systém hodnotenia pomôže zlepši? bezpe?nos? vozidiel

19 Február 2009
Euro NCAP, organizácia hodnotiaca bezpe?nos? vozidiel, predstavila nový systém hodnotenia zameraný na celkovú bezpe?nos? áut. Ide o nový prístup k hodnoteniu bezpe?nosti, ktorý bude motivova? výrobcov, aby vyrábali komplexne bezpe?né automobily. Aktuálne zverej?ujeme výsledky prvých šiestich vozov, ktoré boli hodnotené už novými kritériami.

Zatia? ?o predtým hodnotila Euro NCAP bezpe?nos? každého vozidla v troch osobitných kategóriách, odteraz bude pre každý voz zverej?ova? jedno celkové hodnotenie, ktoré bude zah??a? ochranu dospelých a detských cestujúcich, bezpe?nos? chodcov a jednu novú kategóriu, tzv. „safety assist“ (bezpe?nostné systémy). V novom systéme dostanú vozidlá jedno komplexné hodnotenie v podobe jednej až piatich hviezdi?iek, pri?om toto hodnotenie bude zah??a? všetky spomínané kategórie plus nedávno zavedené testy nárazu zozadu (tzv. „whiplash“). Okrem toho sa berie do úvahy aj vybavenos? vozidla ESC (elektronickou kontrolou stability) a zariadeniami obmedzujúcimi rýchlos?. Celkové hodnotenie bude závisie? od výkonu vozidla v štyroch hlavných kategóriách a jednotlivé skóre budú vzájomne vážené. Po?as nasledujúcich troch rokov sa zavedú prísnejšie požiadavky s vä?ším dôrazom na celkovú bezpe?nos? vozidla a budú sa vyžadova? lepšie výkony v každej oblasti bezpe?nosti.

Zo šiestich testovaných vozidiel získali štyri maximálne hodnotenie - pä? hviezdi?iek. Už sa ukázal vplyv nového systému, pretože dvaja výrobcovia dostali vyššie skóre po tom, ako zahrnuli ESC do volite?nej výbavy všetkých svojich modelov.

Najlepšie skóre, teda pä? hviezdi?iek, získali Mazda 6, Mitsubishi Lancer, Toyota Avensis a Toyota iQ. Citroen C3 Picasso a Subaru Impreza dostali zhodne po štyri hviezdi?ky. Po tomto hodnotení sa Mitsubishi aj Subaru rozhodli zmeni? systém inštalácie ESC v modeloch Lancer a Impreza - v niektorých krajinách sa totiž ponúkajú modely, ktoré nemajú ESC vo volite?nej výbave. Podmienkou nového systému hodnotenia Euro NCAP je, aby 85% predaných áut malo v štandardnej výbave všetky bezpe?nostné systémy vrátane ESC, a aby sa u všetkých modelov tieto systémy ponúkali aspo? ako volite?ná výbava.

Toyota so svojimi modelmi Avensis a iQ dokázala, že ve?kos? vozidla nesúvisí s jeho celkovou bezpe?nos?ou. Citroen C3 Picasso je prvým z testovaných vozidiel, ktoré získalo body sa zariadenie obmedzujúce rýchlos? umiestnené na prístrojovej doske, ?o je požiadavka nového hodnotiaceho systému Euro NCAP. Zatia? ?o vynikajúce výsledky tejto prvej várky vozidiel sú dôkazom toho, že testované vozy ponúkajú to najnovšie z oblasti bezpe?nosti, ešte stále je ?o vylepšova?. Vä?šina testovaných vozidiel podala slabý výkon pri skúške bo?ného nárazu a nárazovej skúške do st?pa. Nové hodnotenie Euro NCAP teraz berie do úvahy aj iné kritické ?asti tela než je samotná hlava. Iba Toyota Avensis dosiahla dobré výsledky pri skúške nárazu dozadu. Všetky testované vozidlá okrem Subaru Impreza majú stále nedostatky v ochrane chodcov.

„Uznávame, že tento nový systém hodnotenia je v niektorých oblastiach náro?nejší, no inde zas poskytuje výrobcom viac ?asu na rozbeh. Voláme to „inteligentný tlak“. Potrebujeme zvýši? latku, ale zárove? zoh?ad?ujeme sú?asnú situáciu a dávame výrobcom šancu zakomponova? do svojich vozidiel najlepšie bezpe?nostné prvky. Uvedení výrobcovia ukázali, že sp??ajú všetky naše predchádzajúce požiadavky. Tešíme sa na to, ako budú ?alej napredova?.“, zhodnotil Michiel van Ratingen, generálny tajomník Euro NCAP.

Euro NCAP si ve?mi dobre uvedomuje to, že v ?asoch ekonomickej krízy sa stanovujú priority, preto sa chce uisti? o tom, že bezpe?nos? je na?alej najvyššou prioritou. Pod?a odhadov sa finan?né škody spôsobené dopravnými nehodami v roku 2007 pohybovali vo výške asi 200 miliárd, ?o zodpovedá približne dvom percentám hrubého národného produktu EÚ. Zavedením nového systému hodnotenia zaru?íme bezpe?nos? konštrukcií vozidiel a ich zariadení, ?o zníži finan?né za?aženie spolo?nosti a pomôže zmenši? emocionálnu traumu miliónov rodín po celej Európe. Euro NCAP je toho názoru, že ak sa zameriame na iné priority ako na bezpe?nos?, povedie to len k zdanlivým ušetreniam. Takisto veríme, že výrobcovia, pre ktorých bude bezpe?nos? na?alej tým najdôležitejším aspektom, budú náležite ocenení dobrým celkovým hodnotením.

Dnes ve?er sa v Bruseli koná mimoriadne podujatie, kde Euro NCAP zverej?uje nový systém hodnotenia ako aj najnovšie výsledky, a to za prítomnosti zástupcov automobilového priemyslu, všetkých zainteresovaných subjektov a médií. Vystúpia Ari Vatanen, ?len Európskeho Parlamentu, Johann Friedrich Colsman, zástupca kabinetu európskeho komisára pre dopravu Antonia Tajaniho, Antonio Avenoso, výkonný riadite? Európskej rady pre bezpe?nos? na cestách (European Transport Safety Council) ako aj predseda Euro NCAP Claes Tingvall a generálny tajomník Dr. Michiel van Ratingen.

Euro NCAP v?era v Záhrebe s potešením prijalo cenu chorvátskej novinárskej asociácie HR Auto Safety Award (Cena za bezpe?nos? vozidiel).

Zna?ka a model

Celkové hodnotenie
Ochrana dospelých cestujúcich
Ochrana detských cestujúcich
Bezpe?nos? chodcov
Bezpe?nostné systémy („safety assist“)


Citroen C3 Picasso
Celkové hodnotenie: 4 body

Mazda 6
Celkové hodnotenie: 5 bodov

Mitsubishi Lancer
Celkové hodnotenie: 5 bodov

Subaru Impreza
Celkové hodnotenie: 4 body

Toyota Avensis
Celkové hodnotenie: 5 bodov

Toyota iQ
Celkové hodnotenie: 5 bodov
Zoznam článkov:
19. 2. 2009 - Nový systém hodnotenia pomôže zlepši? bezpe?nos? vozidiel
21. 7. 2008 - Rok po zavedení ESC (elektronická kontrola stability) – výrobcovia ju stále neposkytujú ako sú?as? štandardného vybavenia
3. 3. 2008 - Euro NCAP poukazuje na slabé miesta automobiliek v novej kategórii
27. 12. 2007 - Euro NCAP testuje naplno
5. 12. 2007 - Dnes Euro NCAP zverej?uje výsledky pre ?ahký offroad Nissan X-Trail
2. 10. 2007 - Najnovšie výsledky crash testov od Euro NCAP
5. 9. 2007 - Autá s vysokými o?akávaniami – Fiat 500 a Kia Cee’d
18. 7. 2007 - Euro NCAP zverej?uje najnovšie výsledky pre Dodge Caliber
5. 3. 2007 - Euro NCAP zverejnilo pä? nových výsledkov crashtestov
19. 2. 2007 - VANY: niektorí výrobcovia stále nedbajú na bezpe?nos?
27. 12. 2006 - Seat mení rozhodnutie
5. 12. 2006 - Nové výsledky Hyundai Sonata, Ford Galaxy, Mercedes-Benz triedy B, Lexus IS a Citroën C4 Picasso, Hondy Civic a Audi Q7
26. 9. 2006 - Euro NCAP oznamuje prvé udelenie štyroch hviezdi?iek za ochranu chodcov
10. 8. 2006 - Euro NCAP objavilo nedostatky u dvoch najpredávanejších vozov
31. 5. 2006 - Odpovede na vaše naj?astejšie kladené otázky.
23. 5. 2006 - Konferencia pri príležitosti 10. výro?ia existencie Euro NCAP
23. 5. 2006 - Nové crashtesty Dacie Logan
23. 5. 2006 - Euro NCAP dvíha varovný prst pre automobilový priemysel, ke?že novému Chevroletu Aveo* ude?uje pre?iarknutú druhú hviezdi?ku
4. 5. 2006 - FIAT IDEA a NISSAN PATHFINDER získavajú od Euro NCAP štyri hviezdi?ky
28. 11. 2005 - Výsledky crashtestov združenia Euro NCAP
Copyright © 2005 CRASHTEST.SK
Source of information: WWW.EURONCAP.COM
počet návštev: 1 394 565 od XI.2005