Úvodná stránka | Najčastejšie otázky | Cenník reklamy | Kontakty
 
Newsletter
Ak máte záujem pravidelne dostávať e-mailom informácie a novinky, zadajte Váš e-mail

Anketa
Ovplyv?ujú crashtesty vaše rozhodovanie pri kúpe automobilu?
  61%
  39%

Počet hlasov: 14516
Vyhľadávanie
Značka 
Kategória 
Hodnotenie 
 
Euro NCAP, organizácia hodnotiaca bezpe?nos? vozidiel, predstavila nový systém hodnotenia zameraný na celkovú bezpe?nos? áut. Ide o nový prístup k hodnoteniu bezpe?nosti, ktorý bude motivova? výrobcov, aby vyrábali komplexne bezpe?né automobily.
Euro NCAP dnes uverej?uje aktualizované výsledky výskumu dostupnosti ESC v celej Európskej Únii. Výskum ukázal, že ponuka ESC v jednotlivých štátoch EÚ sa líši...
Euro NCAP s rados?ou oznamuje, že teraz testuje novú kategóriu vozidiel, tzv. „pickup-y“, a dnes uverej?uje výsledky jej troch zástupcov - Nissanu Navara, Isuzu D-MAX/Rodeo a Mitsubishi L200...
Euro NCAP testuje naplno  27. 12. 2007
Euro NCAP dnes uverej?uje výsledky šiestich vozidiel: Daihatsu Materia, Mazda 2, Honda Civic, Mercedes Benz triedy C, Renault Laguna a Volvo V70...
Toto vozidlo dosiahlo u Euro NCAP jedny z najlepších výsledkov ?o sa týka bezpe?nosti detských cestujúcich a je preto sklamaním, že za ochranu dospelých cestujúcich získala len štyri hviezdi?ky...

Rok po zavedení ESC (elektronická kontrola stability) – výrobcovia ju stále neposkytujú ako sú?as? štandardného vybavenia

21 Júl 2008

Euro NCAP dnes uverej?uje aktualizované výsledky výskumu dostupnosti ESC v celej Európskej Únii. Výskum ukázal, že ponuka ESC v jednotlivých štátoch EÚ sa líši -  u niektorých výrobcov síce došlo k zlepšeniu, no Euro NCAP so sklamaním zistilo, že v jednotlivých krajinách a triedach stále existujú ve?ké rozdiely ?o sa týka ESC ako sú?asti štandardného vybavenia.

Európska Komisia nedávno navrhla, aby bola ESC povinná pre všetky nové typy vozidiel od roku 2012, pri?om všetky nové vozidlá by ?ou boli povinne vybavené od roku 2014. To sú však ?alšie štyri roky, kým budú niektoré nové vozidlá musie? ma? ESC. V skuto?nosti by to mohlo trva? ešte o pár rokov viac, kým by každé predávané vozidlo bolo vybavené touto už roky existujúcou bezpe?nostnou technológiou. Dovtedy sú spotrebitelia odkázaní na obchodné rozhodnutia výrobcov, ?i budú túto technológiu, ktorá dokáže preukázate?ne zachráni? ?udský život, ponúka? v štandardnom vybavení svojich vozidiel. Euro NCAP má obavy, že ke? sa bude ESC ponúka? ako volite?ná výbava, bude pre zákazníkov ve?mi drahá a to ich odradí od jej zakúpenia. Euro NCAP si myslí, že ESC by mala by? sú?as?ou štandardnej výbavy jednoducho preto, že ro?ne sa takto dá zabráni? 4.000 úmrtiam a 100.000 poraneniam.

Výskum Euro NCAP odhalil, že niektorí výrobcovia, ako napríklad Ford, Hyundai, Mazda a Mitsubishi, ?oraz ?astejšie zara?ujú ESC do štandardnej výbavy. Iní výrobcovia však z tohto h?adiska zaostávajú. Je sklamaním vidie? slabé zlepšenie Opelu, napriek tomu, že ESC ponúka ako sú?as? volite?nej výbavy vo viacerých triedach. Kia, ktorá teraz ponúka viac modelov ako minulý rok, nedokázala drža? krok s ostatnými a percento vybavenosti jej vozidiel touto technológiou je podpriemerné vo všetkých jej triedach.

Michiel van Ratingen, generálny tajomník Euro NCAP sa k tomu vyjadril: "Nové výsledky sú povzbudením, no zárove? i sklamaním. Ak si uvedomíme, že ESC je najbezpe?nejšie bezpe?nostné zariadenie od ?ias bezpe?nostného pásu, žiaden výrobca by s jeho inštaláciou nemal váha?. Mali by sme sa viac snaži? o to, aby bola ESC sú?as?ou všeobecného štandardného vybavenia.

Euro NCAP pri výskume opä? zistilo, že vozidlá vyššej strednej triedy majú vo všetkých krajinách vysokú úrove? štandardného vybavenia, zatia? ?o u malých vozidiel je táto úrove? podstatne nižšia. Ako sa dá o?akáva?, je tu vyššia pravdepodobnos?, že ESC bude inštalovaná do drahších a lepších zna?iek než do lacnejších modelov. Sú tu však i jasné rozdiely v inštalácii ESC medzi rôznymi zna?kami a modelmi v tej istej cenovej kategórii, príslušní výrobcovia sa teda musia snaži? o vyrovnanie týchto rozdielov.

Výskum tiež odhalil, že v ur?itých krajinách sa niektoré vozidlá predávajú s ESC v štandardnej výbave vo všetkých variantoch, zatia? ?o v iných ?lenských štátoch nie je ESC vôbec k dispozícii. ESC je naj?astejšie sú?as?ou základnej výbavy v Dánsku, Švédsku a Nemecku, naopak takmer nedostupná je v Írsku, Grécku a na Malte.

ESC rozpozná, kedy za?ne vozidlo dostáva? šmyk, a v zlomku sekundy za?ne jednotka elektronickej kontroly brzdi? jednotlivé kolesá. Týmto umožní udrža? vozidlo pod kontrolou a zabráni tak šmyku. Tento systém reaguje ove?a rýchlejšie než najlepší šofér a dokáže brzdi? jednotlivé kolesá, ?o šofér nedokáže. ?i už je šmyk následkom núdzového vyhnutia sa inému objektu alebo jednoducho chybou vodi?ovho úsudku, ESC pomôže šoférovi udrža? kontrolu nad vozidlom.

Výsledky výskumu Euro NCAP sú dnes uverejnené na sympóziu „Vyber si ESC“, ktoré sa koná v Autoworld, Parc du Cinquantenaire v Bruseli. Sympózium je sú?as?ou rovnomennej kampane, ktorá podporuje túto bezpe?nostnú technológiu, v spolupráci s Európskou Komisiou a Euro NCAP. Viac informácií nájdete na www.chooseesc.eu.

Výsledky testov Euro NCAP sa zverej?ujú každé tri mesiace. Sledujte našu stránku a dozviete sa najnovšie výsledky.

Ak máte záujem o ?alšie informácie o ESC, obrá?te sa na Euro NCAP telefonicky na +32 2 4007740 alebo e-mailom.Zoznam článkov:
19. 2. 2009 - Nový systém hodnotenia pomôže zlepši? bezpe?nos? vozidiel
21. 7. 2008 - Rok po zavedení ESC (elektronická kontrola stability) – výrobcovia ju stále neposkytujú ako sú?as? štandardného vybavenia
3. 3. 2008 - Euro NCAP poukazuje na slabé miesta automobiliek v novej kategórii
27. 12. 2007 - Euro NCAP testuje naplno
5. 12. 2007 - Dnes Euro NCAP zverej?uje výsledky pre ?ahký offroad Nissan X-Trail
2. 10. 2007 - Najnovšie výsledky crash testov od Euro NCAP
5. 9. 2007 - Autá s vysokými o?akávaniami – Fiat 500 a Kia Cee’d
18. 7. 2007 - Euro NCAP zverej?uje najnovšie výsledky pre Dodge Caliber
5. 3. 2007 - Euro NCAP zverejnilo pä? nových výsledkov crashtestov
19. 2. 2007 - VANY: niektorí výrobcovia stále nedbajú na bezpe?nos?
27. 12. 2006 - Seat mení rozhodnutie
5. 12. 2006 - Nové výsledky Hyundai Sonata, Ford Galaxy, Mercedes-Benz triedy B, Lexus IS a Citroën C4 Picasso, Hondy Civic a Audi Q7
26. 9. 2006 - Euro NCAP oznamuje prvé udelenie štyroch hviezdi?iek za ochranu chodcov
10. 8. 2006 - Euro NCAP objavilo nedostatky u dvoch najpredávanejších vozov
31. 5. 2006 - Odpovede na vaše naj?astejšie kladené otázky.
23. 5. 2006 - Konferencia pri príležitosti 10. výro?ia existencie Euro NCAP
23. 5. 2006 - Nové crashtesty Dacie Logan
23. 5. 2006 - Euro NCAP dvíha varovný prst pre automobilový priemysel, ke?že novému Chevroletu Aveo* ude?uje pre?iarknutú druhú hviezdi?ku
4. 5. 2006 - FIAT IDEA a NISSAN PATHFINDER získavajú od Euro NCAP štyri hviezdi?ky
28. 11. 2005 - Výsledky crashtestov združenia Euro NCAP
Copyright © 2005 CRASHTEST.SK
Source of information: WWW.EURONCAP.COM
počet návštev: 1 394 553 od XI.2005