Úvodná stránka | Najčastejšie otázky | Cenník reklamy | Kontakty
 
Newsletter
Ak máte záujem pravidelne dostávať e-mailom informácie a novinky, zadajte Váš e-mail

Anketa
Ovplyv?ujú crashtesty vaše rozhodovanie pri kúpe automobilu?
  61%
  39%

Počet hlasov: 14593
Vyhľadávanie
Značka 
Kategória 
Hodnotenie 
 
Euro NCAP, organizácia hodnotiaca bezpe?nos? vozidiel, predstavila nový systém hodnotenia zameraný na celkovú bezpe?nos? áut. Ide o nový prístup k hodnoteniu bezpe?nosti, ktorý bude motivova? výrobcov, aby vyrábali komplexne bezpe?né automobily.
Euro NCAP dnes uverej?uje aktualizované výsledky výskumu dostupnosti ESC v celej Európskej Únii. Výskum ukázal, že ponuka ESC v jednotlivých štátoch EÚ sa líši...
Euro NCAP s rados?ou oznamuje, že teraz testuje novú kategóriu vozidiel, tzv. „pickup-y“, a dnes uverej?uje výsledky jej troch zástupcov - Nissanu Navara, Isuzu D-MAX/Rodeo a Mitsubishi L200...
Euro NCAP testuje naplno  27. 12. 2007
Euro NCAP dnes uverej?uje výsledky šiestich vozidiel: Daihatsu Materia, Mazda 2, Honda Civic, Mercedes Benz triedy C, Renault Laguna a Volvo V70...
Toto vozidlo dosiahlo u Euro NCAP jedny z najlepších výsledkov ?o sa týka bezpe?nosti detských cestujúcich a je preto sklamaním, že za ochranu dospelých cestujúcich získala len štyri hviezdi?ky...

Nové výsledky Hyundai Sonata, Ford Galaxy, Mercedes-Benz triedy B, Lexus IS a Citroën C4 Picasso, Hondy Civic a Audi Q7

5 December 2006

Svojimi naj?erstvejšími správami poskytuje Euro NCAP zákazníkom aj na?alej najnovšie informácie o bezpe?nosti nových vozidiel.

 

Od augusta bolo na stránke Euro NCAP (www.euroncap.com) zverejnených spolu osem nových výsledkov, od kategórie kompaktných vozidiel až po ?ažké offroady. Dnes uverej?ujeme ?alší výsledok, a to pre Hyundai Sonata.
 

Štyri z vozidiel získali maximálne pä?hviezdi?kové hodnotenie za ochranu dospelých cestujúcich - Ford Galaxy, Mercedes-Benz triedy B, Lexus IS a Citroën C4 Picasso. Všetky ostatné vozidlá, vrátane Hondy Civic a Audi Q7, získali štyri hviezdi?ky.

 

Vozidlá s piatimi hviezdi?kami pochválil predseda Euro NCAP, Claes Tingvall: „Títo výrobcovia sú jasne presved?ení o tom, že ich zákazníci požadujú najvyššiu úrove? bezpe?nosti a dokážu túto vysokú úrove? ochrany u svojich vozidiel zabezpe?i?. Teší ma, že takíto výrobcovia permanentne získavajú vysoké hodnotenia.“

 

Opa?ným prípadom je Honda, ktorá za svoj Civic o?akávala pä?hviezdi?kové hodnotenie. Na sklamanie Euro NCAP však testy ukázali, že Civic podal výkon hodný iba štyroch hviezdi?iek, ?o je v porovnaní s inými vozidlami v tejto kategórii nekonkuren?ný výsledok.

 

Claes Tingvall: „Sme sklamaní z toho, i ke? to asi nie je prekvapujúce, že niektorí výrobcovia sa snažia rozširova? informáciu, že od Euro NCAP o?akávajú najvyššie hodnotenie. Honda na svojich webových stránkach uvádza, že za Civic o?akávala pä?hviezdi?kové hodnotenie, a robí to i po zverejnení našich výsledkov. Takéto vyjadrenia jasne zavádzajú a mýlia verejnos?. Honda musí vozidlo s pä?hviezdi?kovým hodnotením ešte len vyrobi? a mala by ?aka?, kým zverejníme výsledky, a nie hovori? iná?.“

 

Pri skúške ?elného nárazu došlo u Audi Q7 k vážnym trhlinám v oblasti nôh v dôsledku chybného zvaru. Audi sa vyjadrilo, že po skúškach Euro NCAP vylepšilo kvalitu výroby, avšak nechcelo doda? vozidlo na opätovné testovanie.

 

Claes Tingvall: „Q7 je drahé prestížne vozidlo od zna?ky známej kvalitnými produktmi. Tí, ktorí si auto kúpili, budú sklamaní, že nebolo ohodnotené lepšie ako niektoré staršie a lacnejšie vozidlá tej istej kategórie. ?udia, ?o za auto zaplatia ve?ké peniaze, ur?ite o?akávajú, že toto získa najvyššie hodnotenie za ochranu.“

 

Šes? vozidiel získalo štvorhviezdi?kové hodnotenie za ochranu detských cestujúcich a ?alšie tri vozy obdržali tri hviezdi?ky.

 

Honda Civic bola jediným vozidlom, ktoré za ochranu chodcov získalo tri hviezdi?ky. Všetky ostatné vozy boli ohodnotené dvoma hviezdi?kami okrem Kie Carneval, ktorá dostala len jednu hviezdi?ku.

 

Claes Tingvall: „Mám rados? z toho, že Honda na?alej získava dobré výsledky za ochranu chodcov. Viacero vozidiel už získalo v tejto kategórii tri hviezdi?ky a dúfame, že tento trend sa rozšíri do celého automobilového priemyslu. Zárove? sme však sklamaní z toho, že Kia získala iba jednu hviezdi?ku. Sved?í to o tom, že niektorí výrobcovia stále neberú ochranu chodcov vážne a o?ividne majú ?o robi?, aby dohonili ostatných. Chceli by sme, aby Kia a ?alší výrobcovia so slabšími výsledkami kládli omnoho vä?ší dôraz na ochranu týchto zranite?ných ú?astníkov cestnej premávky.“Zoznam článkov:
19. 2. 2009 - Nový systém hodnotenia pomôže zlepši? bezpe?nos? vozidiel
21. 7. 2008 - Rok po zavedení ESC (elektronická kontrola stability) – výrobcovia ju stále neposkytujú ako sú?as? štandardného vybavenia
3. 3. 2008 - Euro NCAP poukazuje na slabé miesta automobiliek v novej kategórii
27. 12. 2007 - Euro NCAP testuje naplno
5. 12. 2007 - Dnes Euro NCAP zverej?uje výsledky pre ?ahký offroad Nissan X-Trail
2. 10. 2007 - Najnovšie výsledky crash testov od Euro NCAP
5. 9. 2007 - Autá s vysokými o?akávaniami – Fiat 500 a Kia Cee’d
18. 7. 2007 - Euro NCAP zverej?uje najnovšie výsledky pre Dodge Caliber
5. 3. 2007 - Euro NCAP zverejnilo pä? nových výsledkov crashtestov
19. 2. 2007 - VANY: niektorí výrobcovia stále nedbajú na bezpe?nos?
27. 12. 2006 - Seat mení rozhodnutie
5. 12. 2006 - Nové výsledky Hyundai Sonata, Ford Galaxy, Mercedes-Benz triedy B, Lexus IS a Citroën C4 Picasso, Hondy Civic a Audi Q7
26. 9. 2006 - Euro NCAP oznamuje prvé udelenie štyroch hviezdi?iek za ochranu chodcov
10. 8. 2006 - Euro NCAP objavilo nedostatky u dvoch najpredávanejších vozov
31. 5. 2006 - Odpovede na vaše naj?astejšie kladené otázky.
23. 5. 2006 - Konferencia pri príležitosti 10. výro?ia existencie Euro NCAP
23. 5. 2006 - Nové crashtesty Dacie Logan
23. 5. 2006 - Euro NCAP dvíha varovný prst pre automobilový priemysel, ke?že novému Chevroletu Aveo* ude?uje pre?iarknutú druhú hviezdi?ku
4. 5. 2006 - FIAT IDEA a NISSAN PATHFINDER získavajú od Euro NCAP štyri hviezdi?ky
28. 11. 2005 - Výsledky crashtestov združenia Euro NCAP
Copyright © 2005 CRASHTEST.SK
Source of information: WWW.EURONCAP.COM
počet návštev: 1 400 134 od XI.2005