Úvodná stránka | Najčastejšie otázky | Cenník reklamy | Kontakty
 
Newsletter
Ak máte záujem pravidelne dostávať e-mailom informácie a novinky, zadajte Váš e-mail

Anketa
Ovplyv?ujú crashtesty vaše rozhodovanie pri kúpe automobilu?
  61%
  39%

Počet hlasov: 14593
Vyhľadávanie
Značka 
Kategória 
Hodnotenie 
 
Euro NCAP, organizácia hodnotiaca bezpe?nos? vozidiel, predstavila nový systém hodnotenia zameraný na celkovú bezpe?nos? áut. Ide o nový prístup k hodnoteniu bezpe?nosti, ktorý bude motivova? výrobcov, aby vyrábali komplexne bezpe?né automobily.
Euro NCAP dnes uverej?uje aktualizované výsledky výskumu dostupnosti ESC v celej Európskej Únii. Výskum ukázal, že ponuka ESC v jednotlivých štátoch EÚ sa líši...
Euro NCAP s rados?ou oznamuje, že teraz testuje novú kategóriu vozidiel, tzv. „pickup-y“, a dnes uverej?uje výsledky jej troch zástupcov - Nissanu Navara, Isuzu D-MAX/Rodeo a Mitsubishi L200...
Euro NCAP testuje naplno  27. 12. 2007
Euro NCAP dnes uverej?uje výsledky šiestich vozidiel: Daihatsu Materia, Mazda 2, Honda Civic, Mercedes Benz triedy C, Renault Laguna a Volvo V70...
Toto vozidlo dosiahlo u Euro NCAP jedny z najlepších výsledkov ?o sa týka bezpe?nosti detských cestujúcich a je preto sklamaním, že za ochranu dospelých cestujúcich získala len štyri hviezdi?ky...

Výsledky crashtestov združenia Euro NCAP

28 November 2005

V Aténach boli zverejnené výsledky najnovších crashtestov, ktoré vykonáva združenie Euro NCAP. Do skupiny úspešných pä?hviezdi?kových modelov sa pridali ?alšie dva – tentokrát boli úspešné minivany. V ochrane chodcov však k žiadnym prevratným zmenám nedošlo.

Aj na?alej bude preto najrozumnejšie dáva? si na autá pozor. Naopak zmenou, ktorú si treba všimnú?, je nová kategória hodnotenia – ochrana detských cestujúcich.

Sú?as?ou nového testu je takisto ?elný a bo?ný náraz. Bodové hodnotenie (a následné pridelenie hviezdi?iek – maximum je 5) získavajú vozidlá pod?a schopnosti zabráni? vážnemu poraneniu die?a?a, ktoré je usadené v detskej seda?ke doporu?enej výrobcom. Je treba poznamena?, že bodové hodnotenie sa vždy vz?ahuje výhradne na kombináciu ur?itej (doporu?enej a testovanej) seda?ky a príslušného vozidla. Body teda nehodnotia automobil ani seda?ku zvláš?. Euro NCAP zdôraz?uje, že testované vozidlo môže s inou detskou seda?kou dosiahnu? odlišné výsledky a takisto testovaná seda?ka umiestnená v inom vozidle môže zabezpe?i? iný stupe? ochrany.

Program hodnotenia ochranných vlastností vozidiel pri zrážkach Euro NCAP bol spustený v roku 1997, jeho partnermi sú ve?ké národné automobilové kluby a množstvo národných i medzinárodných inštitúcií.

Ví?azov jesenného kola testov je viac, v „klasických“ disciplínach sa najlepšie darilo VW
Touran, ktorý získal pä? hviezdi?iek (maximálny po?et) za ochranu cestujúcich a tri (z maximálnych štyroch) za ochranu chodcov. Jedinou chybou je však fakt, že v testoch ochrany detských cestujúcich úplne prepadol a nezískal ani jednu hviezdi?ku. Úspešný bol aj nový Renault Scénic, ktorý získal za ochranu dospelých cestujúcich 5 hviezdi?iek, oproti Touranu má o jednu hviezdi?ku menej za ochranu chodcov, teda „štandardné“ dve. Z testov ochrany detských cestujúcich získal tri hviezdi?ky, ?o zodpovedá výsledkom ostatných hodnotených vozidiel. Tretím modelom, ktorý sa oplatí spomenú?, je opä? minivan, Ford Focus C-Max. V „klasických disciplínach“ síce získal dnes už štandardné ?tyri a dve hviezdi?ky, no nadštandardný výkon podal pri ochrane detí. V kombinácii so seda?kou, ktorú pre C-Max odporú?a výrobca, podal tento model najlepší výkon spomedzi všetkých testovaných vozidiel a získal 4 hviezdi?ky z piatich.

Na opa?nom konci skon?il ?alší Renault – praktické Kangoo získalo iba dve hviezdi?ky za ochranu detských cestujúcich a jednu za ochranu chodcov. Všetky ostatné modely získali aspo? 3 hviezdi?ky.

?o sa týka ostatných testovaných vozidiel, za ochranu cestujúcich dostali všetky 4 hviezdi?ky. Bohužia? sa opä? potvrdilo, že výrobcovia automobilov stále neberú dostato?ný oh?ad na ostatných, zranite?ných ú?astníkov cestnej premávky. Okrem už spomenutého Touranu totiž nikto nezískal viac ako dve hviezdi?ky. Nová disciplína, ochrana detských cestujúcich, skon?ila pomerne dobre a mohla by by? novým podnetom pre automobilky pri rozmýš?aní nad bezpe?nos?ou svojich produktov. Novo ustanoveným štandardom sú tri hviezdi?ky (z maximálnych 5).Zoznam článkov:
19. 2. 2009 - Nový systém hodnotenia pomôže zlepši? bezpe?nos? vozidiel
21. 7. 2008 - Rok po zavedení ESC (elektronická kontrola stability) – výrobcovia ju stále neposkytujú ako sú?as? štandardného vybavenia
3. 3. 2008 - Euro NCAP poukazuje na slabé miesta automobiliek v novej kategórii
27. 12. 2007 - Euro NCAP testuje naplno
5. 12. 2007 - Dnes Euro NCAP zverej?uje výsledky pre ?ahký offroad Nissan X-Trail
2. 10. 2007 - Najnovšie výsledky crash testov od Euro NCAP
5. 9. 2007 - Autá s vysokými o?akávaniami – Fiat 500 a Kia Cee’d
18. 7. 2007 - Euro NCAP zverej?uje najnovšie výsledky pre Dodge Caliber
5. 3. 2007 - Euro NCAP zverejnilo pä? nových výsledkov crashtestov
19. 2. 2007 - VANY: niektorí výrobcovia stále nedbajú na bezpe?nos?
27. 12. 2006 - Seat mení rozhodnutie
5. 12. 2006 - Nové výsledky Hyundai Sonata, Ford Galaxy, Mercedes-Benz triedy B, Lexus IS a Citroën C4 Picasso, Hondy Civic a Audi Q7
26. 9. 2006 - Euro NCAP oznamuje prvé udelenie štyroch hviezdi?iek za ochranu chodcov
10. 8. 2006 - Euro NCAP objavilo nedostatky u dvoch najpredávanejších vozov
31. 5. 2006 - Odpovede na vaše naj?astejšie kladené otázky.
23. 5. 2006 - Konferencia pri príležitosti 10. výro?ia existencie Euro NCAP
23. 5. 2006 - Nové crashtesty Dacie Logan
23. 5. 2006 - Euro NCAP dvíha varovný prst pre automobilový priemysel, ke?že novému Chevroletu Aveo* ude?uje pre?iarknutú druhú hviezdi?ku
4. 5. 2006 - FIAT IDEA a NISSAN PATHFINDER získavajú od Euro NCAP štyri hviezdi?ky
28. 11. 2005 - Výsledky crashtestov združenia Euro NCAP
Copyright © 2005 CRASHTEST.SK
Source of information: WWW.EURONCAP.COM
počet návštev: 1 400 111 od XI.2005