Úvodná stránka | Najčastejšie otázky | Cenník reklamy | Kontakty
 
Newsletter
Ak máte záujem pravidelne dostávať e-mailom informácie a novinky, zadajte Váš e-mail

Anketa
Ovplyv?ujú crashtesty vaše rozhodovanie pri kúpe automobilu?
  61%
  39%

Počet hlasov: 14595
Vyhľadávanie
Značka 
Kategória 
Hodnotenie 
 
Euro NCAP, organizácia hodnotiaca bezpe?nos? vozidiel, predstavila nový systém hodnotenia zameraný na celkovú bezpe?nos? áut. Ide o nový prístup k hodnoteniu bezpe?nosti, ktorý bude motivova? výrobcov, aby vyrábali komplexne bezpe?né automobily.
Euro NCAP dnes uverej?uje aktualizované výsledky výskumu dostupnosti ESC v celej Európskej Únii. Výskum ukázal, že ponuka ESC v jednotlivých štátoch EÚ sa líši...
Euro NCAP s rados?ou oznamuje, že teraz testuje novú kategóriu vozidiel, tzv. „pickup-y“, a dnes uverej?uje výsledky jej troch zástupcov - Nissanu Navara, Isuzu D-MAX/Rodeo a Mitsubishi L200...
Euro NCAP testuje naplno  27. 12. 2007
Euro NCAP dnes uverej?uje výsledky šiestich vozidiel: Daihatsu Materia, Mazda 2, Honda Civic, Mercedes Benz triedy C, Renault Laguna a Volvo V70...
Toto vozidlo dosiahlo u Euro NCAP jedny z najlepších výsledkov ?o sa týka bezpe?nosti detských cestujúcich a je preto sklamaním, že za ochranu dospelých cestujúcich získala len štyri hviezdi?ky...

Euro NCAP objavilo nedostatky u dvoch najpredávanejších vozov

10 August 2006
V snahe prinies? spotrebite?om ?o najpresnejšie a najaktuálnejšie informácie o bezpe?nosti nových vozidiel uverej?uje organizácia Euro NCAP nové výsledky testovania vozov Chevrolet Kalos, Nissan Note, Toyota RAV4 a Land Rover Discovery III.


Pri nedávnom testovaní objavila organizácia Euro NCAP nedostatky v bezpe?nostných systémoch dvoch zo štyroch vozidiel, ktorých výsledky dnes zverej?ujeme. U Nissanu Note sa pri skúške bo?ného nárazu zlomilo jedno z upevnení detskej seda?ky systému ISOFIX. Po preskúmaní tejto chyby informoval Nissan Euro NCAP, že dané upevnenie detskej seda?ky systému ISOFIX pochádzalo z prvej série, ktorá nebola správne zvarená. Nissan tento problém vyriešil a zaviedol ?alšie kontroly. Takisto oznámil Euro NCAP, že chce požiada? o vrátenie všetkých poškodených modelov a upravi? ich.


Airbagy Toyoty RAV4 sa po?as skúšky ?elného nárazu aktivovali neskoro, ?o bolo spôsobené rýchlym oddelením senzorového kábla pri náraze. Toyota zmenila vedenie káblového zväzku a upravila kontrolnú jednotku airbagu tak, aby sa airbagy rozvinuli v správny ?as, i v prípade, že by zlyhalo senzorové spojenie. Pri druhej skúške ?elného nárazu na už upravenom modeli sa airbagy rozvinuli správne, no pri teste bol opä? poškodený senzorový kábel. Spomínané zmeny boli zavedené do výroby už pred druhým testovaním Euro NCAP. Toyota oznámila Euro NCAP, že nemá v pláne upravova? už predané vozidlá.


Predseda Euro NCAP, Claes Tingvall, povedal: „I ke? obe tieto vozidlá získali štvorhviezdi?kové hodnotenie, o?akávali sme, že podajú ešte lepší výkon, ke?že ide o nové modely. Znepokojuje ma, že skúšky Euro NCAP objavili možné problémy u vozidiel, ktoré už boli vo výrobe a v predaji. Nissan treba pochváli? za úpravu už predaných vozidiel a myslíme si, že všetci zákazníci by mali žiada? o úpravu svojich vozidiel, ak sa objaví takýto nedostatok.“


?o sa týka ochrany chodcov, Euro NCAP má rados? z toho, že Toyota RAV4 sa stala iba druhým ?ahkým offroadom, ktorý získal trojhviezdi?kové hodnotenie. Toto je v protiklade s hodnotením Land Roveru Discovery, ktorý za ochranu chodcov získal iba jednu hviezdi?ku. Zatia? nijaký ?ažký offroad nezískal viac ako dve hviezdi?ky.


Claes Tingvall vyhlásil: „Honda CR-V bola prvým offroadom, ktorý za ochranu chodcov získal tri hviezdi?ky. To bolo v júni 2002. Som rád, že Toyota kone?ne venovala pozornos? tomuto problému a že RAV4 podal dobrý výkon. Z tohto je zrejmé, že v?aka relatívne jednoduchým dizajnovým zmenám môžu by? chodci lepšie chránení. Vyzývam ?alších výrobcov, aby nasledovali tento príklad.“


Chevrolet Kalos podal najhorší výkon zo všetkých štyroch vozidiel, ktorých výsledky dnes zverej?ujeme. Za ochranu dospelých cestujúcich získal iba tri hviezdi?ky, avšak tento výsledok je lepší ako u Avea, ktorého hodnotenie bolo uverejnené vo februári. Chevrolet informoval Euro NCAP, že Aveo bolo vylepšenou verziou Kalosu.


Podrobné hodnotenia týchto vozidiel sú k dispozícii na www.euroncap.com. Úplné výsledky testov budú k dispozícii od 28. júla 2006.


Záväzok Euro NCAP vo?i zákazníkom je zárukou toho, že výsledky testovania sa zverej?ujú ?o najskôr. Ak máte záujem o podrobné výsledky najbližších skúšok, sledujte našu stránku.


Ak máte záujem o ?alšie informácie, kontaktujte pracovisko Euro NCAP: office@euroncap.com.


Zoznam výsledkov:


MALÉ VOZIDLÁ:


CHEVROLET KALOS
Ochrana cestujúcich: 3 hviezdi?ky
Ochrana detí: 3 hviezdi?ky
Ochrana chodcov: 2 hviezdi?ky


NISSAN NOTE
Ochrana cestujúcich: 4 hviezdi?ky
Ochrana detí: 3 hviezdi?ky
Ochrana chodcov: 2 hviezdi?ky


?AHKÝ OFFROAD:


TOYOTA RAV4
Ochrana cestujúcich: 4 hviezdi?ky
Ochrana detí: 4 hviezdi?ky
Ochrana chodcov: 3 hviezdi?kY


?AŽKÝ OFFROAD:


LAND ROVER DISCOVERY III
Ochrana cestujúcich: 4 hviezdi?ky
Ochrana detí: 4 hviezdi?ky
Ochrana chodcov: 1 hviezdi?ka


Edi?ná poznámka:


1. Ke?že sa pred nedávnom zaviedla kategória hodnotenia ochrany detských cestujúcich, je dôležité správne chápa? kategóriu hodnotenia ochrany dospelých pasažierov. Kedysi sa ozna?ovalo názvami „celkové“ hodnotenie alebo hodnotenie „ochrany cestujúcich“, ani jeden názov však dnes už nevyhovuje.


2. Skúška ?elného nárazu sa vykonáva pri rýchlosti 64 km/h (40mph) do predsunutej deforma?nej bariéry, skúška bo?ného nárazu pri rýchlosti 50 km/h (30mph), skúška nárazu do st?pa pri rýchlosti 29 km/h (18mph) a skúšky ochrany chodcov pri rýchlosti 40 km/h (25mph).


3. Porovnanie rôznych ve?kostných kategórií: Nesnažte sa porovnáva? hodnotenia vozidiel v odlišných sekciách resp. hmotnostných skupinách. Cie?om skúšky ?elného nárazu je vyhodnoti? správanie vozidla pri náraze na iné vozidlo podobnej hmotnosti. Nie je možné ur?i?, ?o by sa stalo, keby do seba narazili vozidlá zna?ne odlišnej hmotnosti. Najvä?ší vplyv nemá rozdiel hmotnosti, ale pôsobenie hmotnosti na konštruk?nú pevnos? spojené s relatívnou výškou konštrukcie od zeme.
Zoznam článkov:
19. 2. 2009 - Nový systém hodnotenia pomôže zlepši? bezpe?nos? vozidiel
21. 7. 2008 - Rok po zavedení ESC (elektronická kontrola stability) – výrobcovia ju stále neposkytujú ako sú?as? štandardného vybavenia
3. 3. 2008 - Euro NCAP poukazuje na slabé miesta automobiliek v novej kategórii
27. 12. 2007 - Euro NCAP testuje naplno
5. 12. 2007 - Dnes Euro NCAP zverej?uje výsledky pre ?ahký offroad Nissan X-Trail
2. 10. 2007 - Najnovšie výsledky crash testov od Euro NCAP
5. 9. 2007 - Autá s vysokými o?akávaniami – Fiat 500 a Kia Cee’d
18. 7. 2007 - Euro NCAP zverej?uje najnovšie výsledky pre Dodge Caliber
5. 3. 2007 - Euro NCAP zverejnilo pä? nových výsledkov crashtestov
19. 2. 2007 - VANY: niektorí výrobcovia stále nedbajú na bezpe?nos?
27. 12. 2006 - Seat mení rozhodnutie
5. 12. 2006 - Nové výsledky Hyundai Sonata, Ford Galaxy, Mercedes-Benz triedy B, Lexus IS a Citroën C4 Picasso, Hondy Civic a Audi Q7
26. 9. 2006 - Euro NCAP oznamuje prvé udelenie štyroch hviezdi?iek za ochranu chodcov
10. 8. 2006 - Euro NCAP objavilo nedostatky u dvoch najpredávanejších vozov
31. 5. 2006 - Odpovede na vaše naj?astejšie kladené otázky.
23. 5. 2006 - Konferencia pri príležitosti 10. výro?ia existencie Euro NCAP
23. 5. 2006 - Nové crashtesty Dacie Logan
23. 5. 2006 - Euro NCAP dvíha varovný prst pre automobilový priemysel, ke?že novému Chevroletu Aveo* ude?uje pre?iarknutú druhú hviezdi?ku
4. 5. 2006 - FIAT IDEA a NISSAN PATHFINDER získavajú od Euro NCAP štyri hviezdi?ky
28. 11. 2005 - Výsledky crashtestov združenia Euro NCAP
Copyright © 2005 CRASHTEST.SK
Source of information: WWW.EURONCAP.COM
počet návštev: 1 400 162 od XI.2005