Úvodná stránka | Najčastejšie otázky | Cenník reklamy | Kontakty
 
Newsletter
Ak máte záujem pravidelne dostávať e-mailom informácie a novinky, zadajte Váš e-mail

Anketa
Ovplyv?ujú crashtesty vaše rozhodovanie pri kúpe automobilu?
  61%
  39%

Počet hlasov: 14593
Vyhľadávanie
Značka 
Kategória 
Hodnotenie 
 
Euro NCAP, organizácia hodnotiaca bezpe?nos? vozidiel, predstavila nový systém hodnotenia zameraný na celkovú bezpe?nos? áut. Ide o nový prístup k hodnoteniu bezpe?nosti, ktorý bude motivova? výrobcov, aby vyrábali komplexne bezpe?né automobily.
Euro NCAP dnes uverej?uje aktualizované výsledky výskumu dostupnosti ESC v celej Európskej Únii. Výskum ukázal, že ponuka ESC v jednotlivých štátoch EÚ sa líši...
Euro NCAP s rados?ou oznamuje, že teraz testuje novú kategóriu vozidiel, tzv. „pickup-y“, a dnes uverej?uje výsledky jej troch zástupcov - Nissanu Navara, Isuzu D-MAX/Rodeo a Mitsubishi L200...
Euro NCAP testuje naplno  27. 12. 2007
Euro NCAP dnes uverej?uje výsledky šiestich vozidiel: Daihatsu Materia, Mazda 2, Honda Civic, Mercedes Benz triedy C, Renault Laguna a Volvo V70...
Toto vozidlo dosiahlo u Euro NCAP jedny z najlepších výsledkov ?o sa týka bezpe?nosti detských cestujúcich a je preto sklamaním, že za ochranu dospelých cestujúcich získala len štyri hviezdi?ky...

FIAT IDEA a NISSAN PATHFINDER získavajú od Euro NCAP štyri hviezdi?ky

4 Máj 2006

FIAT IDEA a NISSAN PATHFINDER získavajú od Euro NCAP štyri hviezdi?ky
V snahe prinies? zákazníkom najpresnejšie a najaktuálnejšie informácie oh?adne bezpe?nosti nových vozidiel, oznamuje Euro NCAP najnovšie výsledky testovania.
Obe najnovšie testované vozidlá, minivan Fiat Idea a ve?ký offroad Nissan Pathfinder, získali za ochranu pasažierov štvorhviezdi?kové hodnotenie. No zatia? ?o Fiat Idea získal štyri hviezdi?ky len tesne, Pathfinder dostal takmer pä? hviezdi?iek, ?o je najvyššie hodnotenie Euro NCAP. Je dôležité poznamena?, že hodnotenie ochrany pasažierov by sa malo porovnáva? v rámci rovnakej kategórie vozidiel.
Fiat Idea je vybavený bo?ným hlavovým airbagom (záclonkou), no je zvláštne, že v štandardnom vybavení sa nenachádza airbag na ochranu tela pri bo?nom náraze. Takisto keby bol sú?as?ou štandardnej výbavy vozidla systém ISOFIX na upevnenie detských seda?iek, získal by Fiat Idea vyššie hodnotenie za ochranu detských cestujúcich.
Euro NCAP hodnotí ochranu chodcov Fiatu Idea ako ve?mi zlú.
Predseda Euro NCAP Claes Tingvall upozor?uje: „Všade, kde je to možné, by mali spotrebitelia trva? na tom, aby bolo ich vozidlo vybavené ?o najvä?ším po?tom možných bezpe?nostných zariadení, i ke? ich výrobcovia nezah??ajú do štandardnej výbavy. Zákazníci by mali na?alej zdôraz?ova? aspekt bezpe?nosti, aby tak nútili výrobcov zabezpe?i? optimálnu úrove? dostupného vybavenia.“
.
Zoznam výsledkov Minivan:
Fiat Idea
Ochrana cestujúcich: 4 hviezdi?ky
Ochrana detí: 2 hviezdi?ky
Ochrana chodcov: 1 hviezdi?ka
Ve?ký offroad:
Nissan Pathfinder
Ochrana cestujúcich: 4 hviezdi?ky
Ochrana detí: 3 hviezdi?ky
Ochrana chodcov: 2 hviezdi?ky


Edi?ná poznámka:
1. Ke?že sa pred nedávnom zaviedla kategória hodnotenia ochrany detských cestujúcich, je dôležité správne chápa? kategóriu hodnotenia ochrany dospelých pasažierov. Kedysi sa ozna?ovalo názvami „celkové“ hodnotenie alebo hodnotenie „ochrany cestujúcich“, ani jeden názov však dnes už nevyhovuje.
2. Skúška ?elného nárazu sa vykonáva pri rýchlosti 64 km/h (40mph) do predsunutej deforma?nej bariéry, skúška bo?ného nárazu pri rýchlosti 50 km/h (30mph), skúška nárazu do st?pa pri rýchlosti 29 km/h (18mph) a skúšky ochrany chodcov pri rýchlosti 40 km/h (25mph).
3. Porovnanie rôznych ve?kostných kategórií: Nesnažte sa porovnáva? hodnotenia vozidiel v odlišných sekciách resp. hmotnostných skupinách. Cie?om skúšky ?elného nárazu je vyhodnoti? správanie vozidla pri náraze na iné vozidlo podobnej hmotnosti. Nie je možné ur?i?, ?o by sa stalo, keby do seba narazili vozidlá zna?ne odlišnej hmotnosti. Najvä?ší vplyv nemá rozdiel hmotnosti, ale pôsobenie hmotnosti na konštruk?nú pevnos? spojené s relatívnou výškou konštrukcie od zeme.Zoznam článkov:
19. 2. 2009 - Nový systém hodnotenia pomôže zlepši? bezpe?nos? vozidiel
21. 7. 2008 - Rok po zavedení ESC (elektronická kontrola stability) – výrobcovia ju stále neposkytujú ako sú?as? štandardného vybavenia
3. 3. 2008 - Euro NCAP poukazuje na slabé miesta automobiliek v novej kategórii
27. 12. 2007 - Euro NCAP testuje naplno
5. 12. 2007 - Dnes Euro NCAP zverej?uje výsledky pre ?ahký offroad Nissan X-Trail
2. 10. 2007 - Najnovšie výsledky crash testov od Euro NCAP
5. 9. 2007 - Autá s vysokými o?akávaniami – Fiat 500 a Kia Cee’d
18. 7. 2007 - Euro NCAP zverej?uje najnovšie výsledky pre Dodge Caliber
5. 3. 2007 - Euro NCAP zverejnilo pä? nových výsledkov crashtestov
19. 2. 2007 - VANY: niektorí výrobcovia stále nedbajú na bezpe?nos?
27. 12. 2006 - Seat mení rozhodnutie
5. 12. 2006 - Nové výsledky Hyundai Sonata, Ford Galaxy, Mercedes-Benz triedy B, Lexus IS a Citroën C4 Picasso, Hondy Civic a Audi Q7
26. 9. 2006 - Euro NCAP oznamuje prvé udelenie štyroch hviezdi?iek za ochranu chodcov
10. 8. 2006 - Euro NCAP objavilo nedostatky u dvoch najpredávanejších vozov
31. 5. 2006 - Odpovede na vaše naj?astejšie kladené otázky.
23. 5. 2006 - Konferencia pri príležitosti 10. výro?ia existencie Euro NCAP
23. 5. 2006 - Nové crashtesty Dacie Logan
23. 5. 2006 - Euro NCAP dvíha varovný prst pre automobilový priemysel, ke?že novému Chevroletu Aveo* ude?uje pre?iarknutú druhú hviezdi?ku
4. 5. 2006 - FIAT IDEA a NISSAN PATHFINDER získavajú od Euro NCAP štyri hviezdi?ky
28. 11. 2005 - Výsledky crashtestov združenia Euro NCAP
Copyright © 2005 CRASHTEST.SK
Source of information: WWW.EURONCAP.COM
počet návštev: 1 400 120 od XI.2005