Úvodná stránka | Najčastejšie otázky | Cenník reklamy | Kontakty
 
Newsletter
Ak máte záujem pravidelne dostávať e-mailom informácie a novinky, zadajte Váš e-mail

Anketa
Ovplyv?ujú crashtesty vaše rozhodovanie pri kúpe automobilu?
  61%
  39%

Počet hlasov: 14475
Vyhľadávanie
Značka 
Kategória 
Hodnotenie 
 
Euro NCAP, organizácia hodnotiaca bezpe?nos? vozidiel, predstavila nový systém hodnotenia zameraný na celkovú bezpe?nos? áut. Ide o nový prístup k hodnoteniu bezpe?nosti, ktorý bude motivova? výrobcov, aby vyrábali komplexne bezpe?né automobily.
Euro NCAP dnes uverej?uje aktualizované výsledky výskumu dostupnosti ESC v celej Európskej Únii. Výskum ukázal, že ponuka ESC v jednotlivých štátoch EÚ sa líši...
Euro NCAP s rados?ou oznamuje, že teraz testuje novú kategóriu vozidiel, tzv. „pickup-y“, a dnes uverej?uje výsledky jej troch zástupcov - Nissanu Navara, Isuzu D-MAX/Rodeo a Mitsubishi L200...
Euro NCAP testuje naplno  27. 12. 2007
Euro NCAP dnes uverej?uje výsledky šiestich vozidiel: Daihatsu Materia, Mazda 2, Honda Civic, Mercedes Benz triedy C, Renault Laguna a Volvo V70...
Toto vozidlo dosiahlo u Euro NCAP jedny z najlepších výsledkov ?o sa týka bezpe?nosti detských cestujúcich a je preto sklamaním, že za ochranu dospelých cestujúcich získala len štyri hviezdi?ky...
Úvodná stránka  Malé vozidlá  MCC Smart

MCC Smart


Čelný a bočný náraz Ochrana chodcov Ochrana detí
 

Smart je v?aka mnohým svojim jedine?ným vlastnostiam ozna?ovaný za špeciálne auto. Kvôli jeho ve?kosti sa venovalo ve?a pozornosti najmä bezpe?nostným aspektom, z ktorých však nie všetky spo?ahlivo fungujú. Pri ?elnom náraze je vozidlo ve?mi silné a pevné a kabína skuto?ne nezaznamenala nijaké škody. No bezpe?nostné pásy musia kvôli tejto pevnosti vynaklada? ve?kú námahu, ?o sa ukázalo na za?ažení vodi?ovho hrudníka a hornej ?asti nôh. Znepokojujúcim pri bo?nom náraze bol fakt, že hlava figuríny narazila do držiaka nad dverami. Pretože sa testovala aj figurína spolujazdca, nebolo možné otestova? detskú seda?ku Smartu, ktorá sa pripev?uje na sedadlo spolujazdca.vodi? ?elný nárazspolujazdec ?elný nárazvodi? bo?ný náraz


 Ochrana:
výborná    adekvátna    dostatočná    slabá    veľmi slabá   


Copyright © 2005 CRASHTEST.SK
Source of information: WWW.EURONCAP.COM
počet návštev: 1 390 607 od XI.2005