Úvodná stránka | Najčastejšie otázky | Cenník reklamy | Kontakty
 
Newsletter
Ak máte záujem pravidelne dostávať e-mailom informácie a novinky, zadajte Váš e-mail

Anketa
Ovplyv?ujú crashtesty vaše rozhodovanie pri kúpe automobilu?
  61%
  39%

Počet hlasov: 14516
Vyhľadávanie
Značka 
Kategória 
Hodnotenie 
 
Euro NCAP, organizácia hodnotiaca bezpe?nos? vozidiel, predstavila nový systém hodnotenia zameraný na celkovú bezpe?nos? áut. Ide o nový prístup k hodnoteniu bezpe?nosti, ktorý bude motivova? výrobcov, aby vyrábali komplexne bezpe?né automobily.
Euro NCAP dnes uverej?uje aktualizované výsledky výskumu dostupnosti ESC v celej Európskej Únii. Výskum ukázal, že ponuka ESC v jednotlivých štátoch EÚ sa líši...
Euro NCAP s rados?ou oznamuje, že teraz testuje novú kategóriu vozidiel, tzv. „pickup-y“, a dnes uverej?uje výsledky jej troch zástupcov - Nissanu Navara, Isuzu D-MAX/Rodeo a Mitsubishi L200...
Euro NCAP testuje naplno  27. 12. 2007
Euro NCAP dnes uverej?uje výsledky šiestich vozidiel: Daihatsu Materia, Mazda 2, Honda Civic, Mercedes Benz triedy C, Renault Laguna a Volvo V70...
Toto vozidlo dosiahlo u Euro NCAP jedny z najlepších výsledkov ?o sa týka bezpe?nosti detských cestujúcich a je preto sklamaním, že za ochranu dospelých cestujúcich získala len štyri hviezdi?ky...
Úvodná stránka  Kompaktné vozidlá  Hyundai i30

Hyundai i30


Čelný a bočný náraz Ochrana chodcov Ochrana detí
?elný náraz
Aj napriek tomu, že celkovo získal HYUNDAI i30 dos? bodov, pri skúške ?elného nárazu nedosiahol minimálny po?et bodov potrebných na zisk piatich hviezdi?iek za ochranu dospelých cestujúcich. Merania na pravom kolene figuríny vodi?a ukázali, že medzi stehennou a holenou kos?ou došlo k pohybu, ktorý mohol zaprí?ini? poranenie. Toto, spolu s trestnými bodmi za tvrdé konštrukcie v prístrojovej doske, ktoré mohli porani? kolená a stehná cestujúcich, je dôvodom, pre?o je ochrana tejto ?asti tela hodnotená ako „slabá“. Kabína pre cestujúcich ostala po?as nárazu stabilná.

Ochrana detských cestujúcich
Airbag spolujazdca sa dal deaktivova?, takže na jeho sedadle sa dala použi? detská seda?ka orientovaná proti smeru jazdy. Avšak informácie pre vodi?a o stave airbagu neboli dostato?ne jasné. Výstražný štítok, ktorý mal upozorni? na to, aby sa seda?ka orientovaná proti smeru jazdy nepoužívala na sedadle spolujazdca ak sa predtým nedeaktivuje airbag, nebol jasný a bol vidite?ný len vtedy, ke? bola slne?ná clona spolujazdca sklopená. Prítomnos? upevnení systému ISOFIX na zadných sedadlách nebola dostato?ne dobre vyzna?ená.

Ochrana detských cestujúcich
Ochrana hlavy die?a?a bola hodnotená ako prevažne primeraná, no ochrana hlavy dospelého chodca bola nedostato?ná, rovnako ako aj ochrana, ktorú poskytuje predná hrana kapoty.


Ochrana detských cestujúcich

jeden a pol ro?né die?a
Britax-Römer BabySafe
- umiestnenie
orientácia proti smeru jazdy
trojro?né die?a
Britax-Römer Duo Plus Universal
- umiestnenie
orientácia v smere jazdy


Bezpe?nostné vybavenie

Predpína?e predných bezpe?nostných pásov
áno
Obmedzova?e za?aženia predných bezpe?nostných pásov
áno
Predný airbag vodi?a
áno
Predný airbag spolucestujúceho
áno
Bo?né airbagy
áno
Bo?né hlavové airbagy
áno
Kolenný airbag vodi?a nie
 Ochrana:
výborná    adekvátna    dostatočná    slabá    veľmi slabá   


Copyright © 2005 CRASHTEST.SK
Source of information: WWW.EURONCAP.COM
počet návštev: 1 394 547 od XI.2005