Úvodná stránka | Najčastejšie otázky | Cenník reklamy | Kontakty
 
Newsletter
Ak máte záujem pravidelne dostávať e-mailom informácie a novinky, zadajte Váš e-mail

Anketa
Ovplyv?ujú crashtesty vaše rozhodovanie pri kúpe automobilu?
  61%
  39%

Počet hlasov: 14516
Vyhľadávanie
Značka 
Kategória 
Hodnotenie 
 
Euro NCAP, organizácia hodnotiaca bezpe?nos? vozidiel, predstavila nový systém hodnotenia zameraný na celkovú bezpe?nos? áut. Ide o nový prístup k hodnoteniu bezpe?nosti, ktorý bude motivova? výrobcov, aby vyrábali komplexne bezpe?né automobily.
Euro NCAP dnes uverej?uje aktualizované výsledky výskumu dostupnosti ESC v celej Európskej Únii. Výskum ukázal, že ponuka ESC v jednotlivých štátoch EÚ sa líši...
Euro NCAP s rados?ou oznamuje, že teraz testuje novú kategóriu vozidiel, tzv. „pickup-y“, a dnes uverej?uje výsledky jej troch zástupcov - Nissanu Navara, Isuzu D-MAX/Rodeo a Mitsubishi L200...
Euro NCAP testuje naplno  27. 12. 2007
Euro NCAP dnes uverej?uje výsledky šiestich vozidiel: Daihatsu Materia, Mazda 2, Honda Civic, Mercedes Benz triedy C, Renault Laguna a Volvo V70...
Toto vozidlo dosiahlo u Euro NCAP jedny z najlepších výsledkov ?o sa týka bezpe?nosti detských cestujúcich a je preto sklamaním, že za ochranu dospelých cestujúcich získala len štyri hviezdi?ky...
Úvodná stránka  Stredná trieda  Volvo V70

Volvo V70


Čelný a bočný náraz Ochrana chodcov Ochrana detí
?elný náraz
Po?as nárazu ostala kabína pre cestujúcich stabilná. St?pik volantu a volant sa posunuli dopredu, ?ím vytvorili viac miesta pre hlavu a hrudník figuríny. Výsledky ukázali, že kolená a stehná vodi?a i spolujazdca boli dobre chránené. Volvo predviedlo, že vozidlo by podobne ochránilo horné ?asti nôh rôzne vysokých cestujúcich a cestujúcich v rozli?ných pozíciách pri sedení.

Bo?ný náraz

Za skúšku bo?ného nárazu získalo vozidlo maximálny po?et bodov. Avšak pri prvej nárazovej skúške do st?pa sa bo?né airbagy aktivovali neskoro, kvôli ?omu sa nemohli dobre rozvinú? bo?né záclonové airbagy a vozidlo bolo penalizované. Volvo bolo nespokojné s výkonom auta pri teste a vyriešilo problém s rozvinutím airbagu. Euro NCAP súhlasilo s opätovným testovaním pod podmienkou, že sa takto upravia všetky vozidlá. Volvo upravilo všetky vozidlá vo výrobe a kontaktovalo majite?ov už predaných vozidiel, aby si dali svoje vozy upravi? u dealerov. Bohužia? k rovnakému problému došlo aj pri opätovnom testovaní a airbag sa správne nerozvinul.

Ochrana detských cestujúcich
V70 získalo maximálny po?et bodov za ochranu 18-mesa?ného i trojro?ného die?a?a na základe reakcií figurín pri ?elnom a bo?nom náraze. Dealeri Volva môžu deaktivova? airbag spolujazdca, takže na jeho sedadle sa dá použi? detská seda?ka orientovaná proti smeru jazdy. Výstražný štítok, ktorý mal upozorni? na to, aby sa detská seda?ka na sedadlo bez deaktivácie airbagu neumiest?ovala, nebol jasný. Prítomnos? upevnení systému ISOFIX na zadných sedadlách nebola dostato?ne dobre vyzna?ená.

Ochrana chodcov
Nárazník získal plný po?et bodov za ochranu nôh chodcov a kapota poskytla primeranú ochranu hlavám detí. Avšak predná hrana kapoty i plocha kapoty, kam môže pri náraze dopadnú? hlava dospelého chodca, poskytla zna?ne slabú ochranu.


Ochrana detských cestujúcich

jeden a pol ro?né die?a
Volvo vehicle specific crs RWD facing
- umiestnenie
orientácia proti smeru jazdy
trojro?né die?a
Volvo vehicle specific crs RWD facing
- umiestnenie
orientácia proti smeru jazdy


Bezpe?nostné vybavenie

Predpína?e predných bezpe?nostných pásov
áno
Obmedzova?e za?aženia predných bezpe?nostných pásov
áno
Predný airbag vodi?a
áno
Predný airbag spolucestujúceho
áno
Bo?né airbagy
áno
Bo?né hlavové airbagy
áno
Kolenný airbag vodi?a nie
 Ochrana:
výborná    adekvátna    dostatočná    slabá    veľmi slabá   


Copyright © 2005 CRASHTEST.SK
Source of information: WWW.EURONCAP.COM
počet návštev: 1 394 516 od XI.2005