Úvodná stránka | Najčastejšie otázky | Cenník reklamy | Kontakty
 
Newsletter
Ak máte záujem pravidelne dostávať e-mailom informácie a novinky, zadajte Váš e-mail

Anketa
Ovplyv?ujú crashtesty vaše rozhodovanie pri kúpe automobilu?
  61%
  39%

Počet hlasov: 14516
Vyhľadávanie
Značka 
Kategória 
Hodnotenie 
 
Euro NCAP, organizácia hodnotiaca bezpe?nos? vozidiel, predstavila nový systém hodnotenia zameraný na celkovú bezpe?nos? áut. Ide o nový prístup k hodnoteniu bezpe?nosti, ktorý bude motivova? výrobcov, aby vyrábali komplexne bezpe?né automobily.
Euro NCAP dnes uverej?uje aktualizované výsledky výskumu dostupnosti ESC v celej Európskej Únii. Výskum ukázal, že ponuka ESC v jednotlivých štátoch EÚ sa líši...
Euro NCAP s rados?ou oznamuje, že teraz testuje novú kategóriu vozidiel, tzv. „pickup-y“, a dnes uverej?uje výsledky jej troch zástupcov - Nissanu Navara, Isuzu D-MAX/Rodeo a Mitsubishi L200...
Euro NCAP testuje naplno  27. 12. 2007
Euro NCAP dnes uverej?uje výsledky šiestich vozidiel: Daihatsu Materia, Mazda 2, Honda Civic, Mercedes Benz triedy C, Renault Laguna a Volvo V70...
Toto vozidlo dosiahlo u Euro NCAP jedny z najlepších výsledkov ?o sa týka bezpe?nosti detských cestujúcich a je preto sklamaním, že za ochranu dospelých cestujúcich získala len štyri hviezdi?ky...
Úvodná stránka  Malé vozidlá  Mazda 2

Mazda 2


Čelný a bočný náraz Ochrana chodcov Ochrana detí
?elný náraz
Pri prvej skúške sa kvôli malej chybe tesne pred nárazom neskoro spustili airbagy a ochrana vodi?a i spolujazdca bola spochybnená. Mazda preskúmala problém a vylepšila software na ovládanie airbagu tak, aby takéto situácie zvládal efektívnejšie, pretože pri skuto?ných nehodách k takýmto poruchám môže dochádza?. Automobily vo výrobe sú teraz vybavené novým softwarom a všetky vozidlá vyrobené predtým budú vylepšené. Pri opätovnom testovaní sa airbagy spustili správne. Kabína pre cestujúcich ostala stabilná a kolená i stehná vodi?a a spolujazdca boli dobre chránené. Mazda ukázala, že kolená a stehná rôzne vysokých cestujúcich v rozli?ných polohách pri sedení by boli ochránené rovnako dobre.

Bo?ný náraz
Po?as nárazu sa otvorili zadné dvere na strane nárazu a vozidlu bol za to strhnutý jeden bod.

Ochrana detských cestujúcich
Mazda 2 získala maximálny po?et bodov za ochranu trojro?ného die?a?a na základe reakcií figuríny pri ?elnom a bo?nom náraze. Dealeri Mazdy môžu deaktivova? airbag spolujazdca, takže na jeho sedadle sa dá použi? detská seda?ka orientovaná proti smeru jazdy. Bez tejto úpravy by sa na tomto sedadle nemala používa? detská seda?ka orientovaná proti smeru jazdy, pretože airbag sa nedá deaktivova? manuálne. Výstražný štítok, ktorý mal na toto upozorni?, nebol primeraný a bol vidite?ný iba ke? bola slne?ná clona spolujazdca sklopená. Prítomnos? upevnení systému ISOFIX na zadných sedadlách nebola dostato?ne dobre vyzna?ená.

Ochrana chodcov
Ochrana, ktorú nohám chodcov poskytuje nárazník, bola ohodnotená ako primeraná. Plocha kapoty, kam môže pri náraze dopadnú? hlava dospelého chodca, bola ohodnotená ako prevažne slabá.


Ochrana detských cestujúcich

jeden a pol ro?né die?a
Römer BabySafe Plus ISOFIX
- umiestnenie
orientácia proti smeru jazdy
trojro?né die?a
Römer Duo Plus
- umiestnenie
orientácia v smere jazdy


Bezpe?nostné vybavenie

Predpína?e predných bezpe?nostných pásov
áno
Obmedzova?e za?aženia predných bezpe?nostných pásov
áno
Predný airbag vodi?a
áno
Predný airbag spolucestujúceho
áno
Bo?né airbagy
áno
Bo?né hlavové airbagy
áno
Kolenný airbag vodi?a nie
 Ochrana:
výborná    adekvátna    dostatočná    slabá    veľmi slabá   


Copyright © 2005 CRASHTEST.SK
Source of information: WWW.EURONCAP.COM
počet návštev: 1 394 517 od XI.2005