Úvodná stránka | Najčastejšie otázky | Cenník reklamy | Kontakty
 
Newsletter
Ak máte záujem pravidelne dostávať e-mailom informácie a novinky, zadajte Váš e-mail

Anketa
Ovplyv?ujú crashtesty vaše rozhodovanie pri kúpe automobilu?
  61%
  39%

Počet hlasov: 14516
Vyhľadávanie
Značka 
Kategória 
Hodnotenie 
 
Euro NCAP, organizácia hodnotiaca bezpe?nos? vozidiel, predstavila nový systém hodnotenia zameraný na celkovú bezpe?nos? áut. Ide o nový prístup k hodnoteniu bezpe?nosti, ktorý bude motivova? výrobcov, aby vyrábali komplexne bezpe?né automobily.
Euro NCAP dnes uverej?uje aktualizované výsledky výskumu dostupnosti ESC v celej Európskej Únii. Výskum ukázal, že ponuka ESC v jednotlivých štátoch EÚ sa líši...
Euro NCAP s rados?ou oznamuje, že teraz testuje novú kategóriu vozidiel, tzv. „pickup-y“, a dnes uverej?uje výsledky jej troch zástupcov - Nissanu Navara, Isuzu D-MAX/Rodeo a Mitsubishi L200...
Euro NCAP testuje naplno  27. 12. 2007
Euro NCAP dnes uverej?uje výsledky šiestich vozidiel: Daihatsu Materia, Mazda 2, Honda Civic, Mercedes Benz triedy C, Renault Laguna a Volvo V70...
Toto vozidlo dosiahlo u Euro NCAP jedny z najlepších výsledkov ?o sa týka bezpe?nosti detských cestujúcich a je preto sklamaním, že za ochranu dospelých cestujúcich získala len štyri hviezdi?ky...
Úvodná stránka  Malé vozidlá  Daihatsu Materia

Daihatsu Materia


Čelný a bočný náraz Ochrana chodcov Ochrana detí
?elný náraz
Figurína vodi?a zaznamenala zna?ný vyrovnávací pohyb medzi stehennou a holennou kos?ou, ktorý môže spôsobi? poranenie kolien. Kvôli tomuto, ako aj tvrdým konštrukciám v prístrojovej doske, ktoré predstavujú ?alšie riziko pre vodi?a, dostalo vozidlo slabé hodnotenie za ochranu kolien, stehien a panvy. Po?as nárazu ostala kabína pre cestujúcich stabilná.

Bo?ný náraz
Sú?as?ou nepovinnej výbavy je hlavový airbag. Nako?ko nie je sú?as?ou základnej výbavy, vozidlo nepodstúpilo nárazovú skúšku do st?pa.

Ochrana detských cestujúcich
Airbag spolujazdca sa dal deaktivova?, takže na jeho sedadle sa dala použi? detská seda?ka orientovaná proti smeru jazdy. Avšak informácie pre vodi?a o stave airbagu neboli dostato?ne jasné. Vo vozidle sú umiestnené jasné výstražné štítky, ktoré upozor?ujú na to, aby sa seda?ka orientovaná proti smeru jazdy nepoužívala na sedadle spolujazdca, ak nie je airbag deaktivovaný. Prítomnos? upevnení systému ISOFIX na zadných sedadlách nebola dostato?ne dobre vyzna?ená.

Ochrana chodcov
Nárazník i plocha kapoty, kam môže pri náraze dopadnú? hlava dospelého chodca, poskytujú primeranú ochranu. Avšak predná hrana kapoty i plocha, kam môže pri náraze dopadnú? hlava die?a?a, poskytli zna?ne slabú ochranu.


Ochrana detských cestujúcich

jeden a pol ro?né die?a
Britax-Römer BabySafe Plus
- umiestnenie
orientácia proti smeru jazdy
trojro?né die?a
Britax-Römer Duo Plus ISOFIX
- umiestnenie
orientácia v smere jazdy


Bezpe?nostné vybavenie

Predpína?e predných bezpe?nostných pásov
áno
Obmedzova?e za?aženia predných bezpe?nostných pásov
áno
Predný airbag vodi?a
áno
Predný airbag spolucestujúceho
áno
Bo?né airbagy
áno
Bo?né hlavové airbagy
nie
Kolenný airbag vodi?a nie
 Ochrana:
výborná    adekvátna    dostatočná    slabá    veľmi slabá   


Copyright © 2005 CRASHTEST.SK
Source of information: WWW.EURONCAP.COM
počet návštev: 1 394 509 od XI.2005