Úvodná stránka | Najčastejšie otázky | Cenník reklamy | Kontakty
 
Newsletter
Ak máte záujem pravidelne dostávať e-mailom informácie a novinky, zadajte Váš e-mail

Anketa
Ovplyv?ujú crashtesty vaše rozhodovanie pri kúpe automobilu?
  61%
  39%

Počet hlasov: 14516
Vyhľadávanie
Značka 
Kategória 
Hodnotenie 
 
Euro NCAP, organizácia hodnotiaca bezpe?nos? vozidiel, predstavila nový systém hodnotenia zameraný na celkovú bezpe?nos? áut. Ide o nový prístup k hodnoteniu bezpe?nosti, ktorý bude motivova? výrobcov, aby vyrábali komplexne bezpe?né automobily.
Euro NCAP dnes uverej?uje aktualizované výsledky výskumu dostupnosti ESC v celej Európskej Únii. Výskum ukázal, že ponuka ESC v jednotlivých štátoch EÚ sa líši...
Euro NCAP s rados?ou oznamuje, že teraz testuje novú kategóriu vozidiel, tzv. „pickup-y“, a dnes uverej?uje výsledky jej troch zástupcov - Nissanu Navara, Isuzu D-MAX/Rodeo a Mitsubishi L200...
Euro NCAP testuje naplno  27. 12. 2007
Euro NCAP dnes uverej?uje výsledky šiestich vozidiel: Daihatsu Materia, Mazda 2, Honda Civic, Mercedes Benz triedy C, Renault Laguna a Volvo V70...
Toto vozidlo dosiahlo u Euro NCAP jedny z najlepších výsledkov ?o sa týka bezpe?nosti detských cestujúcich a je preto sklamaním, že za ochranu dospelých cestujúcich získala len štyri hviezdi?ky...
Úvodná stránka  Kompaktné vozidlá  VW Elos

VW Elos


Čelný a bočný náraz Ochrana chodcov Ochrana detí
?elný náraz
Pri skúške ?elného nárazu získala figurína spolujazdca plný po?et bodov. Tvrdé konštrukcie v prístrojovej doske predstavovali možné nebezpe?enstvo pre kolená a stehná vodi?a.

Bo?ný náraz
Vozidlo získalo maximálny po?et bodov za výkon pri skúške bo?ného nárazu. Pri nárazovej skúške do st?pa sa otvorili dvere vodi?a a vozidlo stratilo jeden z dvoch možných bodov, ktoré sa ude?ujú za túto ?as? testov. Pri spomínanej skúške sa tiež uvo?nil spoj prednej ?asti odnímate?nej strechy a st?piku ?elného skla na strane spolujazdca. Hoci táto oblas? nie je v sú?asnosti zaradená do hodnotiaceho systému Euro NCAP, považuje sa za potenciálne nebezpe?nú. Volkswagen nás informoval, že závadu preskúma.

Ochrana detských cestujúcich
Na základe reakcií figurín pri ?elnom a bo?nom náraze získalo vozidlo maximálny po?et bodov za ochranu detí. Airbag spolujazdca sa dal deaktivova? vypína?om, takže na jeho sedadle sa dala použi? detská seda?ka orientovaná proti smeru jazdy. Avšak informácie o stave airbagu neboli dostato?ne jasné. Výstražné štítky, ktoré mali upozorni? na to, aby sa seda?ka orientovaná proti smeru jazdy nepoužívala na sedadle spolujazdca, ak nie je airbag deaktivovaný, boli odnímate?né. Prítomnos? upevnení systému ISOFIX na zadných sedadlách nebola dostato?ne dobre vyzna?ená.

Ochrana chodcov
Ochrana, ktorú poskytol nárazník, bola vo všeobecnosti hodnotená ako primeraná. Predná hrana kapoty však nezískala nijaký bod.
Ochrana detských cestujúcich

jeden a pol ro?né die?a
Fair BimboFix Type II ISOFIX
- umiestnenie
orientácia proti smeru jazdy
trojro?né die?a
Fair BimboFix Type II ISOFIX
- umiestnenie
orientácia v smere jazdy


Bezpe?nostné vybavenie

Predpína?e predných bezpe?nostných pásov
áno
Obmedzova?e za?aženia predných bezpe?nostných pásov
áno
Predný airbag vodi?a
áno
Predný airbag spolucestujúceho
áno
Bo?né airbagy
áno
Bo?né hlavové airbagy
áno
Kolenný airbag vodi?a nie
ISOfix predný
nie
ISOfix zadný
áno
 Ochrana:
výborná    adekvátna    dostatočná    slabá    veľmi slabá   


Copyright © 2005 CRASHTEST.SK
Source of information: WWW.EURONCAP.COM
počet návštev: 1 394 543 od XI.2005