Úvodná stránka | Najčastejšie otázky | Cenník reklamy | Kontakty
 
Newsletter
Ak máte záujem pravidelne dostávať e-mailom informácie a novinky, zadajte Váš e-mail

Anketa
Ovplyv?ujú crashtesty vaše rozhodovanie pri kúpe automobilu?
  61%
  39%

Počet hlasov: 14593
Vyhľadávanie
Značka 
Kategória 
Hodnotenie 
 
Euro NCAP, organizácia hodnotiaca bezpe?nos? vozidiel, predstavila nový systém hodnotenia zameraný na celkovú bezpe?nos? áut. Ide o nový prístup k hodnoteniu bezpe?nosti, ktorý bude motivova? výrobcov, aby vyrábali komplexne bezpe?né automobily.
Euro NCAP dnes uverej?uje aktualizované výsledky výskumu dostupnosti ESC v celej Európskej Únii. Výskum ukázal, že ponuka ESC v jednotlivých štátoch EÚ sa líši...
Euro NCAP s rados?ou oznamuje, že teraz testuje novú kategóriu vozidiel, tzv. „pickup-y“, a dnes uverej?uje výsledky jej troch zástupcov - Nissanu Navara, Isuzu D-MAX/Rodeo a Mitsubishi L200...
Euro NCAP testuje naplno  27. 12. 2007
Euro NCAP dnes uverej?uje výsledky šiestich vozidiel: Daihatsu Materia, Mazda 2, Honda Civic, Mercedes Benz triedy C, Renault Laguna a Volvo V70...
Toto vozidlo dosiahlo u Euro NCAP jedny z najlepších výsledkov ?o sa týka bezpe?nosti detských cestujúcich a je preto sklamaním, že za ochranu dospelých cestujúcich získala len štyri hviezdi?ky...
Úvodná stránka  Vyššia stredná trieda  Honda Legend

Honda Legend


Čelný a bočný náraz Ochrana chodcov Ochrana detí
?elný náraz: Niektoré tvrdé konštrukcie v prístrojovej doske predstavovali možné nebezpe?enstvo pre kolená a stehná vodi?a i spolujazdca.

Bo?ný náraz:
Vozidlo získalo maximálny po?et bodov za merania pri skúške bo?ného nárazu a nárazovej skúške do st?pa. Pri skúške ?elného nárazu sa však uvo?nila západka na zadných dverách na strane nárazu a vozidlo stratilo jeden bod.

Ochrana detských cestujúcich:
Airbag spolujazdca sa nedá deaktivova?, takže na jeho sedadle sa by sa nemala používa? detská seda?ka orientovaná proti smeru jazdy. Prítomnos? upnutí a horných upevnení systému ISOFIX na zadných sedadlách nebola dos? dobre vyzna?ená.

Systém na pripomínanie pripútania bezpe?nostným pásom:
Systém je k dispozícii pre všetky sedadlá.

Ochrana chodcov:
Ke? vozidlo „vycíti“, že naráža do chodca, aktivuje sa vyklápacia kapota, ?ím vznikne medzi kapotou a tvrdými ?as?ami motora vä?ší priestor. Nárazník získal za ochranu nôh chodcov maximálny po?et bodov.

kompletné výsledky testov

?elný náraz - hlava
Kontakt hlavy vodi?a s airbagom
stabilný
Kontakt hlavy spolujazdca s airbagom
stabilný
Volant
- posun dozadu
nie
- posun nahor
nie
- bo?ný posun
5mm do?ava
?elný náraz - hrudník
Kontakt s volantom
nie
Posun predného st?piku karosérie dozadu
14mm
Pevnos? kabíny pre cestujúcich
stabilná
?elný náraz - stehná, kolená a panva
Prítomnos? tvrdších ?astí
áno: uzamykanie riadenia, nastavovací mechanizmus st?pika riadenia, odkladacia skrinka
Intenzívne za?aženie kolien
áno: uzamykanie riadenia, nastavovací mechanizmus st?pika riadenia, odkladacia skrinka
?elný náraz - lýtka, chodidlá a ?lenky
Posun pedálu dozadu
brzda - 98mm
Posun pedálu nahor
parkovacia brzda - 36mm
Porušenie priestoru pre nohy
žiadne
bo?ný náraz - airbagy
Airbag na ochranu hlavy
áno
Airbag na ochranu trupu
áno
ochrana detí
Detské seda?ky použité pri testovaní

- seda?ka pre 18-mesa?né die?a
Britax-Römer BabySafe ISOFIX Plus, orientácia proti smeru jazdy, využíva upnutia systému ISOFIX
- seda?ka pre 3-ro?né die?a
Britax-Römer Duo Plus ISOFIX, orientácia v smere jazdy, využíva upnutia a horné upevnenia systému ISOFIX
detské seda?ky - ?elný náraz
Výstražný štítok na deaktiváciu airbagu
Odnímate?ný piktogram na B-st?piku. Textový výstražný štítok napevno pripevnený na oboch stranách slne?nej clony spolujazdca
Pohyb hlavy dopredu

18-mesa?né die?a (za spolujazdcom)
ochránený
3-ro?né die?a (za šoférom)
ochránený
Ochrana hrudníka

18-mesa?né die?a: celkové za?aženie
dobrá
18-mesa?né die?a: vertikálne za?aženiedobrá
3-ro?né die?a: celkové za?aženiedostato?ná
3-ro?né die?a: vertikálne za?aženiedobrá
detské seda?ky - bo?ný náraz
Ochrana hlavy

18-mesa?né die?a (na strane nárazu)
ochránená
3-ro?né die?a (na nenarazenej strane)
ochránená
Zrýchlenie hlavy

18-mesa?né die?a
dobré
3-ro?né die?a
dobré
 Ochrana:
výborná    adekvátna    dostatočná    slabá    veľmi slabá   


Copyright © 2005 CRASHTEST.SK
Source of information: WWW.EURONCAP.COM
počet návštev: 1 400 113 od XI.2005