Úvodná stránka | Najčastejšie otázky | Cenník reklamy | Kontakty
 
Newsletter
Ak máte záujem pravidelne dostávať e-mailom informácie a novinky, zadajte Váš e-mail

Anketa
Ovplyv?ujú crashtesty vaše rozhodovanie pri kúpe automobilu?
  61%
  39%

Počet hlasov: 14518
Vyhľadávanie
Značka 
Kategória 
Hodnotenie 
 
Euro NCAP, organizácia hodnotiaca bezpe?nos? vozidiel, predstavila nový systém hodnotenia zameraný na celkovú bezpe?nos? áut. Ide o nový prístup k hodnoteniu bezpe?nosti, ktorý bude motivova? výrobcov, aby vyrábali komplexne bezpe?né automobily.
Euro NCAP dnes uverej?uje aktualizované výsledky výskumu dostupnosti ESC v celej Európskej Únii. Výskum ukázal, že ponuka ESC v jednotlivých štátoch EÚ sa líši...
Euro NCAP s rados?ou oznamuje, že teraz testuje novú kategóriu vozidiel, tzv. „pickup-y“, a dnes uverej?uje výsledky jej troch zástupcov - Nissanu Navara, Isuzu D-MAX/Rodeo a Mitsubishi L200...
Euro NCAP testuje naplno  27. 12. 2007
Euro NCAP dnes uverej?uje výsledky šiestich vozidiel: Daihatsu Materia, Mazda 2, Honda Civic, Mercedes Benz triedy C, Renault Laguna a Volvo V70...
Toto vozidlo dosiahlo u Euro NCAP jedny z najlepších výsledkov ?o sa týka bezpe?nosti detských cestujúcich a je preto sklamaním, že za ochranu dospelých cestujúcich získala len štyri hviezdi?ky...
Úvodná stránka  Kompaktné vozidlá  Toyota Corolla

Toyota Corolla


Čelný a bočný náraz Ochrana chodcov Ochrana detí
?elný náraz: Kolená a stehná vodi?a boli chránené airbagom umiestneným pod st?pikom riadenia. Toyota predviedla Euro NCAP, že airbag zaistí primeranú ochranu vyšším i nižším vodi?om v rôznych polohách pri sedení.

Bo?ný náraz:
Vozidlo získalo maximálny po?et bodov za výkon pri skúške bo?ného nárazu. Pri nárazovej skúške do st?pa sa západka zadných dverí posunula z hlavnej do sekundárnej polohy a vozidlo stratilo jeden z dvoch bodov, ktoré sa za tento test ude?ujú.

Ochrana detských cestujúcich:
Za ochranu jeden a pol ro?ného die?a?a pri ?elnom i bo?nom náraze získalo vozidlo plný po?et bodov. Airbag spolujazdca sa dal deaktivova?, takže na jeho sedadle sa dala použi? detská seda?ka orientovaná proti smeru jazdy. Avšak informácie o stave airbagu neboli dostato?ne jasné. Prítomnos? upnutí a horných upevnení systému ISOFIX na zadných sedadlách nebola dos? dobre vyzna?ená.

Systém na pripomínanie pripútania bezpe?nostným pásom:
Systém je k dispozícii pre predné sedadlá.

Ochrana chodcov:
Ochrana hlavy dospelého chodca, ktorú zabezpe?uje kapota vozidla, bola zvä?ša hodnotená ako primeraná.

kompletné výsledky testov

?elný náraz - hlava
Kontakt hlavy vodi?a s airbagom
stabilný
Kontakt hlavy spolujazdca s airbagom
stabilný
Volant
- posun dozadu
nie
- posun nahor
1mm
- bo?ný posun
6mm doprava
?elný náraz - hrudník
Kontakt s volantom
nie
Posun predného st?piku karosérie dozadu
9mm
Pevnos? kabíny pre cestujúcich
stabilná
?elný náraz - stehná, kolená a panva
Prítomnos? tvrdších ?astí
nie
Intenzívne za?aženie kolien
nie
?elný náraz - lýtka, chodidlá a ?lenky
Posun pedálu dozadu
brzda - 76mm
Posun pedálu nahor
spojka - 6mm
Porušenie priestoru pre nohy
žiadne
bo?ný náraz - airbagy
Airbag na ochranu hlavy
áno
Airbag na ochranu trupu
áno
ochrana detí
Detské seda?ky použité pri testovaní

- seda?ka pre 18-mesa?né die?a
Britax-Römer BabySafe Plus Universal, orientácia proti smeru jazdy, využíva bezpe?nostné pásy
- seda?ka pre 3-ro?né die?a
Britax-Römer Duo Plus ISOFIX, orientácia v smere jazdy, využíva upnutia a horné upevnenia systému ISOFIX
detské seda?ky - ?elný náraz
Výstražný štítok na deaktiváciu airbagu
Textový a obrázkový výstražný štítok napevno pripevnený na oboch stranách slne?nej clony spolujazdca
Pohyb hlavy dopredu

18-mesa?né die?a (za spolujazdcom)
ochránený
3-ro?né die?a (za šoférom)
ochránený
Ochrana hrudníka

18-mesa?né die?a: celkové za?aženie
dobrá
18-mesa?né die?a: vertikálne za?aženiedobrá
3-ro?né die?a: celkové za?aženiedostato?ná
3-ro?né die?a: vertikálne za?aženiedobrá
detské seda?ky - bo?ný náraz
Ochrana hlavy

18-mesa?né die?a (na strane nárazu)
ochránená
3-ro?né die?a (na nenarazenej strane)
ochránená
Zrýchlenie hlavy

18-mesa?né die?a
dobré
3-ro?né die?a
dobré
 Ochrana:
výborná    adekvátna    dostatočná    slabá    veľmi slabá   


Copyright © 2005 CRASHTEST.SK
Source of information: WWW.EURONCAP.COM
počet návštev: 1 394 561 od XI.2005