Úvodná stránka | Najčastejšie otázky | Cenník reklamy | Kontakty
 
Newsletter
Ak máte záujem pravidelne dostávať e-mailom informácie a novinky, zadajte Váš e-mail

Anketa
Ovplyv?ujú crashtesty vaše rozhodovanie pri kúpe automobilu?
  61%
  39%

Počet hlasov: 14475
Vyhľadávanie
Značka 
Kategória 
Hodnotenie 
 
Euro NCAP, organizácia hodnotiaca bezpe?nos? vozidiel, predstavila nový systém hodnotenia zameraný na celkovú bezpe?nos? áut. Ide o nový prístup k hodnoteniu bezpe?nosti, ktorý bude motivova? výrobcov, aby vyrábali komplexne bezpe?né automobily.
Euro NCAP dnes uverej?uje aktualizované výsledky výskumu dostupnosti ESC v celej Európskej Únii. Výskum ukázal, že ponuka ESC v jednotlivých štátoch EÚ sa líši...
Euro NCAP s rados?ou oznamuje, že teraz testuje novú kategóriu vozidiel, tzv. „pickup-y“, a dnes uverej?uje výsledky jej troch zástupcov - Nissanu Navara, Isuzu D-MAX/Rodeo a Mitsubishi L200...
Euro NCAP testuje naplno  27. 12. 2007
Euro NCAP dnes uverej?uje výsledky šiestich vozidiel: Daihatsu Materia, Mazda 2, Honda Civic, Mercedes Benz triedy C, Renault Laguna a Volvo V70...
Toto vozidlo dosiahlo u Euro NCAP jedny z najlepších výsledkov ?o sa týka bezpe?nosti detských cestujúcich a je preto sklamaním, že za ochranu dospelých cestujúcich získala len štyri hviezdi?ky...
Úvodná stránka  Kompaktné vozidlá  Honda Civic

Honda Civic


Čelný a bočný náraz Ochrana chodcov Ochrana detí
?elný náraz
Tvrdé konštrukcie v prístrojovej doske predstavovali možné nebezpe?enstvo pre kolená a stehná vodi?a i spolujazdca. Plynový pedál sa posunul dozadu o viac než 100 mm, ?ím do istej miery ohrozil spodné ?asti nôh a ?lenky vodi?a.

Bo?ný náraz

-

Ochrana detských cestujúcich

Predajcovia Hondy môžu odpoji? airbag spolujazdca, takže na jeho sedadle sa dá použi? detská seda?ka orientovaná proti smeru jazdy. Prítomnos? upevnení systému ISOFIX na zadných sedadlách nebola zrete?ne vyzna?ená.

Systém na pripomínanie pripútania bezpe?nostným pásom

Civic má týmto systémom vybavené predné i zadné sedadlá získal za?ho maximálny po?et bodov.

Ochrana chodcov

Za ochranu nôh chodcov získal nárazník i predná hrana kapoty plný po?et bodov. ?as? plochy kapoty, kam pravdepodobne pri náraze dopadne hlava die?a?a, bola zvä?ša hodnotená ako „dosta?ujúca“.
kompletné výsledky testov

?elný náraz - hlava
Kontakt hlavy vodi?a s airbagomstabilný
Kontakt hlavy spolujazdca s airbagomstabilný
Volant
- posun dozadunie
- posun nahor40mm
- bo?ný posun4mm doprava
?elný náraz - hrudník
Kontakt s volantomnie
Posun predného st?piku karosérie dozadu28mm
Pevnos? kabíny pre cestujúcichstabilná
?elný náraz - stehná, kolená a panva
Prítomnos? tvrdších ?astíáno: zapa?ovacia skrinka a nastavovacie zariadenie st?piku riadenia
Intenzívne za?aženie kolienáno: zapa?ovacia skrinka a nastavovacie zariadenie st?piku riadenia
?elný náraz - lýtka, chodidlá a ?lenky
Posun pedálu dozaduplyn - 104mm
Posun pedálu nahorspojka - 50mm
Porušenie priestoru pre nohynie
bo?ný náraz - airbagy
Airbag na ochranu hlavyáno
Airbag na ochranu trupuáno
ochrana detí
Detské seda?ky použité pri testovaní
- seda?ka pre 18-mesa?né die?a
Britax-Römer BabySafe ISOFIX, orientácia proti smeru jazdy, využíva upnutia systému ISOFIX a podporný rám
- seda?ka pre 3-ro?né die?a
Britax-Römer Duo Plus Universal ISOFIX, orientácia v smere jazdy, využíva upnutia a horné upevnenia systému ISOFIX
detské seda?ky - ?elný náraz
Výstražný štítok na deaktiváciu airbagu
Pä?jazy?ný textový a obrázkový výstražný štítok na pevno pripevnený na oboch stranách slne?nej clony spolujazdca
Pohyb hlavy dopredu
18-mesa?né die?a (za spolujazdcom)ochránený
3-ro?né die?a (za šoférom)ochránený
Ochrana hrudníka
18-mesa?né die?a: celkové za?aženiedobrá
18-mesa?né die?a: vertikálne za?aženiedostato?ná
3-ro?né die?a: celkové za?aženiedostato?ná
3-ro?né die?a: vertikálne za?aženiedobrá
detské seda?ky - bo?ný náraz
Ochrana hlavy
18-mesa?né die?a (na strane nárazu)ochránená
3-ro?né die?a (na nenarazenej strane)ochránená
Zrýchlenie hlavy
18-mesa?né die?adobré
3-ro?né die?adobré
 Ochrana:
výborná    adekvátna    dostatočná    slabá    veľmi slabá   


Copyright © 2005 CRASHTEST.SK
Source of information: WWW.EURONCAP.COM
počet návštev: 1 390 622 od XI.2005