Úvodná stránka | Najčastejšie otázky | Cenník reklamy | Kontakty
 
Newsletter
Ak máte záujem pravidelne dostávať e-mailom informácie a novinky, zadajte Váš e-mail

Anketa
Ovplyv?ujú crashtesty vaše rozhodovanie pri kúpe automobilu?
  61%
  39%

Počet hlasov: 14475
Vyhľadávanie
Značka 
Kategória 
Hodnotenie 
 
Euro NCAP, organizácia hodnotiaca bezpe?nos? vozidiel, predstavila nový systém hodnotenia zameraný na celkovú bezpe?nos? áut. Ide o nový prístup k hodnoteniu bezpe?nosti, ktorý bude motivova? výrobcov, aby vyrábali komplexne bezpe?né automobily.
Euro NCAP dnes uverej?uje aktualizované výsledky výskumu dostupnosti ESC v celej Európskej Únii. Výskum ukázal, že ponuka ESC v jednotlivých štátoch EÚ sa líši...
Euro NCAP s rados?ou oznamuje, že teraz testuje novú kategóriu vozidiel, tzv. „pickup-y“, a dnes uverej?uje výsledky jej troch zástupcov - Nissanu Navara, Isuzu D-MAX/Rodeo a Mitsubishi L200...
Euro NCAP testuje naplno  27. 12. 2007
Euro NCAP dnes uverej?uje výsledky šiestich vozidiel: Daihatsu Materia, Mazda 2, Honda Civic, Mercedes Benz triedy C, Renault Laguna a Volvo V70...
Toto vozidlo dosiahlo u Euro NCAP jedny z najlepších výsledkov ?o sa týka bezpe?nosti detských cestujúcich a je preto sklamaním, že za ochranu dospelých cestujúcich získala len štyri hviezdi?ky...
Úvodná stránka  Mini vany  Škoda Roomster

Škoda Roomster


Čelný a bočný náraz Ochrana chodcov Ochrana detí
?elný náraz
Pri prvej skúške ?elného nárazu došlo k poškodeniu káblov vedúcich z batérie, ?ím sa prerušil prívod elektriny. Kvôli tomu dobre nefungovali predpína?e bezpe?nostných pásov a airbagy sa spustili neskoro. Euro NCAP umožnilo Škode test zopakova? po úprave týchto kritických oblastí. Napriek snahe Škody o ich ochranu boli káble aj pri druhom teste poškodené, no v?aka preprogramovanej kontrolnej jednotke a kondenzátoru v obvode kontrolnej jednotky a predpína?ov sa spustili airbagy tak, ako mali. Škoda informovala Euro NCAP, že nebude upravova? už predané vozidlá. Napriek niektorým úspešným úpravám sa Euro NCAP na?alej obáva, že všetky hlavné elektrické káble sa môžu pri ?elnom náraze takto poškodi?. Kým nehrozí riziko požiaru, môžu cestujúci vozidlo po nehode opusti? bez toho, aby akýko?vek jeho elektrický systém (napr. výstražné svetlá) fungoval. Tvrdé konštrukcie v prístrojovej doske predstavovali možné nebezpe?enstvo pre panvu, kolená a stehná vodi?a i spolujazdca.

Bo?ný náraz

Vozidlo získalo maximálny po?et bodov za výkon pri skúške bo?ného nárazu a nárazovej skúške do st?pa.

Ochrana detských cestujúcich

Vozidlo získalo maximálny po?et bodov za ochranu oboch figurín detí pri dynamických testoch. Na sedadle spolujazdca sa môže používa? detská seda?ka orientovaná proti smeru jazdy, pretože airbag sa dá deaktivova?. Avšak informácie pre vodi?a o stave airbagu neboli dostato?ne jasné. Výstražný štítok, ktorý mal upozorni? na to, aby sa seda?ka orientovaná proti smeru jazdy nepoužívala na sedadle spolujazdca, bol nedostato?ný. Prítomnos? upnutí a horných upevnení systému ISOFIX na zadných sedadlách nebola jasne vyzna?ená.

Systém na pripomínanie pripútania bezpe?nostným pásom

Tento systém je k dispozícii pre predné sedadlá a vyhovel požiadavkám Euro NCAP.

Ochrana chodcov

Za ochranu nôh chodcov získal nárazník plný po?et bodov. No predná hrana kapoty nedostala ani jeden bod a ochrana hláv dospelých chodcov i detí bola prevažne hodnotená ako slabá.
kompletné výsledky testov

?elný náraz - hlava
Kontakt hlavy vodi?a s airbagomstabilný
Kontakt hlavy spolujazdca s airbagomstabilný
Volant
- posun dozadunie
- posun nahor5mm
- bo?ný posun14mm do?ava
?elný náraz - hrudník
Kontakt s volantomnie
Posun predného st?piku karosérie dozadu5mm
Pevnos? kabíny pre cestujúcichstabilná
?elný náraz - stehná, kolená a panva
Prítomnos? tvrdších ?astíáno: stredová konzola, zapa?ovacia skrinka, st?pik riadenia a nastavovacia páka, kryt batožinového priestoru
Intenzívne za?aženie kolienáno: stredová konzola, zapa?ovacia skrinka, st?pik riadenia a nastavovacia páka, kryt batožinového priestoru
?elný náraz - lýtka, chodidlá a ?lenky
Posun pedálu dozadubrzda - 33mm
Posun pedálu nahornie
Porušenie priestoru pre nohynie
bo?ný náraz - airbagy
Airbag na ochranu hlavyáno
Airbag na ochranu trupuáno
ochrana detí
Detské seda?ky použité pri testovaní
- seda?ka pre 18-mesa?né die?a
Fair BimboFix Type II ISOFIX, orientácia proti smeru jazdy, využíva upnutia systému ISOFIX a podporný rám
- seda?ka pre 3-ro?né die?a
Fair BimboFix Type II ISOFIX, orientácia v smere jazdy, využíva upnutia systému ISOFIX a podporný rám
detské seda?ky - ?elný náraz
Výstražný štítok na deaktiváciu airbagu
Odstránite?ný obrázkový štítok na konci prístrojovej dosky
Pohyb hlavy dopredu
18-mesa?né die?a (za spolujazdcom)ochránený
3-ro?né die?a (za šoférom)ochránený
Ochrana hrudníka
18-mesa?né die?a: celkové za?aženiedobrá
18-mesa?né die?a: vertikálne za?aženiedobrá
3-ro?né die?a: celkové za?aženiedobrá
3-ro?né die?a: vertikálne za?aženiedobrá
detské seda?ky - bo?ný náraz
Ochrana hlavy
18-mesa?né die?a (na strane nárazu)ochránená
3-ro?né die?a (na nenarazenej strane)ochránená
Zrýchlenie hlavy
18-mesa?né die?adobré
3-ro?né die?adobré


vodi? ?elný nárazspolujazdec ?elný nárazvodi? bo?ný náraz


 Ochrana:
výborná    adekvátna    dostatočná    slabá    veľmi slabá   


Copyright © 2005 CRASHTEST.SK
Source of information: WWW.EURONCAP.COM
počet návštev: 1 390 608 od XI.2005