Úvodná stránka | Najčastejšie otázky | Cenník reklamy | Kontakty
 
Newsletter
Ak máte záujem pravidelne dostávať e-mailom informácie a novinky, zadajte Váš e-mail

Anketa
Ovplyv?ujú crashtesty vaše rozhodovanie pri kúpe automobilu?
  61%
  39%

Počet hlasov: 14475
Vyhľadávanie
Značka 
Kategória 
Hodnotenie 
 
Euro NCAP, organizácia hodnotiaca bezpe?nos? vozidiel, predstavila nový systém hodnotenia zameraný na celkovú bezpe?nos? áut. Ide o nový prístup k hodnoteniu bezpe?nosti, ktorý bude motivova? výrobcov, aby vyrábali komplexne bezpe?né automobily.
Euro NCAP dnes uverej?uje aktualizované výsledky výskumu dostupnosti ESC v celej Európskej Únii. Výskum ukázal, že ponuka ESC v jednotlivých štátoch EÚ sa líši...
Euro NCAP s rados?ou oznamuje, že teraz testuje novú kategóriu vozidiel, tzv. „pickup-y“, a dnes uverej?uje výsledky jej troch zástupcov - Nissanu Navara, Isuzu D-MAX/Rodeo a Mitsubishi L200...
Euro NCAP testuje naplno  27. 12. 2007
Euro NCAP dnes uverej?uje výsledky šiestich vozidiel: Daihatsu Materia, Mazda 2, Honda Civic, Mercedes Benz triedy C, Renault Laguna a Volvo V70...
Toto vozidlo dosiahlo u Euro NCAP jedny z najlepších výsledkov ?o sa týka bezpe?nosti detských cestujúcich a je preto sklamaním, že za ochranu dospelých cestujúcich získala len štyri hviezdi?ky...
Úvodná stránka  Ťažké offroady  Hyundai Santa Fe

Hyundai Santa Fe


Čelný a bočný náraz Ochrana chodcov Ochrana detí
 
?elný náraz
Niektoré tvrdé konštrukcie v prístrojovej doske predstavovali možné nebezpe?enstvo pre panvu, kolená a stehná vodi?a i spolujazdca.

Bo?ný náraz

Vozidlo získalo maximálny po?et bodov za výkon pri skúške bo?ného nárazu. No pri nárazovej skúške do st?pa sa airbag na ochranu hlavy nerozvinul tak, ako mal, a vozidlo stratilo jeden z dvoch bodov, ktoré sa za tento test ude?ujú.

Ochrana detských cestujúcich

Vozidlo získalo plný po?et bodov za ochranu figuríny trojro?ného die?a?a pri dynamických testoch. Na sedadle spolujazdca sa môže používa? detská seda?ka orientovaná proti smeru jazdy, pretože airbag sa dá deaktivova?. Avšak informácie pre vodi?a o stave airbagu neboli dostato?ne jasné. Výstražný štítok, ktorý mal upozorni? na to, aby sa seda?ka orientovaná proti smeru jazdy nepoužívala na sedadle spolujazdca, bol nedostato?ný. Prítomnos? upnutí a horných upevnení systému ISOFIX na zadných sedadlách nebola jasne vyzna?ená.

Systém na pripomínanie pripútania bezpe?nostným pásom

Tento systém je k dispozícii pre vodi?a, signál však nebol dos? hlasný a jasný.

Ochrana chodcov

Santa Fe nezískala ani jeden bod a za ochranu chodcov jej nebola udelená žiadna hviezdi?ka. Výrobcovia majú príležitos? ozna?i? testované oblasti, o ktorých si myslia, že podajú lepší výkon ako pri testoch Euro NCAP. Hyundai žiadnu takúto oblas? pre Santa Fe neuviedol.
kompletné výsledky testov

?elný náraz - hlava
Kontakt hlavy vodi?a s airbagomstabilný
Kontakt hlavy spolujazdca s airbagomstabilný
Volant
- posun dozadunie
- posun nahornie
- bo?ný posun2mm do?ava
?elný náraz - hrudník
Kontakt s volantomnie
Posun predného st?piku karosérie dozadu13mm
Pevnos? kabíny pre cestujúcichstabilná
?elný náraz - stehná, kolená a panva
Prítomnos? tvrdších ?astíáno: st?pik riadenia a nastavovací mechanizmus, kryt st?pika, zapa?ovacia skrinka, stredová konzola
Intenzívne za?aženie kolienáno: st?pik riadenia a nastavovací mechanizmus, kryt st?ika, zapa?ovacia skrinka, stredová konzola
?elný náraz - lýtka, chodidlá a ?lenky
Posun pedálu dozadubrzda - 99mm
Posun pedálu nahornie
Porušenie priestoru pre nohynie
bo?ný náraz - airbagy
Airbag na ochranu hlavyáno
Airbag na ochranu trupuáno
ochrana detí
Detské seda?ky použité pri testovaní
- seda?ka pre 18-mesa?né die?a
Britax-Römer BabySafe Plus Universal, orientácia proti smeru jazdy, využíva bezpe?nostné pásy
- seda?ka pre 3-ro?né die?a
Britax-Römer Duo Plus ISOFIX, orientácia v smere jazdy, využíva upnutia a horné upevnenia systému ISOFIX
detské seda?ky - ?elný náraz
Výstražný štítok na deaktiváciu airbagu
Textový výstražný štítok napevno pripevnený na jednej strane slne?nej clony spolujazdca
Pohyb hlavy dopredu
18-mesa?né die?a (za spolujazdcom)ochránený
3-ro?né die?a (za šoférom)ochránený
Ochrana hrudníka
18-mesa?né die?a: celkové za?aženiedostato?ná
18-mesa?né die?a: vertikálne za?aženiedostato?ná
3-ro?né die?a: celkové za?aženiedobrá
3-ro?né die?a: vertikálne za?aženiedobrá
detské seda?ky - bo?ný náraz
Ochrana hlavy
18-mesa?né die?a (na strane nárazu)ochránená
3-ro?né die?a (na nenarazenej strane)ochránená
Zrýchlenie hlavy
18-mesa?né die?adobré
3-ro?né die?adobré


vodi? ?elný nárazspolujazdec ?elný nárazvodi? bo?ný náraz


 Ochrana:
výborná    adekvátna    dostatočná    slabá    veľmi slabá   


Copyright © 2005 CRASHTEST.SK
Source of information: WWW.EURONCAP.COM
počet návštev: 1 390 583 od XI.2005