Úvodná stránka | Najčastejšie otázky | Cenník reklamy | Kontakty
 
Newsletter
Ak máte záujem pravidelne dostávať e-mailom informácie a novinky, zadajte Váš e-mail

Anketa
Ovplyv?ujú crashtesty vaše rozhodovanie pri kúpe automobilu?
  61%
  39%

Počet hlasov: 14518
Vyhľadávanie
Značka 
Kategória 
Hodnotenie 
 
Euro NCAP, organizácia hodnotiaca bezpe?nos? vozidiel, predstavila nový systém hodnotenia zameraný na celkovú bezpe?nos? áut. Ide o nový prístup k hodnoteniu bezpe?nosti, ktorý bude motivova? výrobcov, aby vyrábali komplexne bezpe?né automobily.
Euro NCAP dnes uverej?uje aktualizované výsledky výskumu dostupnosti ESC v celej Európskej Únii. Výskum ukázal, že ponuka ESC v jednotlivých štátoch EÚ sa líši...
Euro NCAP s rados?ou oznamuje, že teraz testuje novú kategóriu vozidiel, tzv. „pickup-y“, a dnes uverej?uje výsledky jej troch zástupcov - Nissanu Navara, Isuzu D-MAX/Rodeo a Mitsubishi L200...
Euro NCAP testuje naplno  27. 12. 2007
Euro NCAP dnes uverej?uje výsledky šiestich vozidiel: Daihatsu Materia, Mazda 2, Honda Civic, Mercedes Benz triedy C, Renault Laguna a Volvo V70...
Toto vozidlo dosiahlo u Euro NCAP jedny z najlepších výsledkov ?o sa týka bezpe?nosti detských cestujúcich a je preto sklamaním, že za ochranu dospelých cestujúcich získala len štyri hviezdi?ky...
Úvodná stránka  Kompaktné vozidlá  Toyota Auris

Toyota Auris


Čelný a bočný náraz Ochrana chodcov Ochrana detí
?elný náraz
Pri skúške ?elného nárazu ochránil kolenný airbag kolená a stehná vodi?a. Pod?a informácií, ktoré Toyota poskytla Euro NCAP, je zrejmé, že tento airbag by tiež ochránil rôzne vysokých cestujúcich v rozli?ných polohách pri šoférovaní.

Bo?ný náraz

Vozidlo získalo maximálny po?et bodov za výkon pri skúške bo?ného nárazu a nárazovej skúške do st?pa.

Ochrana detských cestujúcich

Airbag spolujazdca sa dal deaktivova?, takže na jeho sedadle sa dala použi? detská seda?ka orientovaná proti smeru jazdy. Avšak informácie o stave airbagu boli iba v angli?tine, takže systém nevyhovel požiadavkám Euro NCAP. Prítomnos? upnutí a horných upevnení systému ISOFIX na zadných sedadlách nebola dos? dobre vyzna?ená.

Systém na pripomínanie pripútania bezpe?nostným pásom

Systém je k dispozícii pre vodi?a i spolujazdca a splnil požiadavky Euro NCAP.

Ochrana chodcov

Ochrana, ktorú nohám chodcov poskytuje nárazník, ako aj ochrana hlavy dospelého chodca, ktorú zabezpe?uje kapota vozidla, bola zvä?ša hodnotená ako primeraná. No predná ?as? kapoty nezískala ani jeden bod.
kompletné výsledky testov

?elný náraz - hlava
Kontakt hlavy vodi?a s airbagomstabilný
Kontakt hlavy spolujazdca s airbagomstabilný
Volant
- posun dozadunie
- posun nahor18mm
- bo?ný posun4mm doprava
?elný náraz - hrudník
Kontakt s volantomnie
Posun predného st?piku karosérie dozadu16mm
Pevnos? kabíny pre cestujúcichstabilná
?elný náraz - stehná, kolená a panva
Prítomnos? tvrdších ?astínie
Intenzívne za?aženie koliennie
?elný náraz - lýtka, chodidlá a ?lenky
Posun pedálu dozadubrzda - 88mm
Posun pedálu nahorspojka - 15mm
Porušenie priestoru pre nohynie
bo?ný náraz - airbagy
Airbag na ochranu hlavyáno
Airbag na ochranu trupuáno
ochrana detí
Detské seda?ky použité pri testovaní
- seda?ka pre 18-mesa?né die?a
Britax-Römer BabySafe Plus Universal, orientácia proti smeru jazdy, využíva bezpe?nostné pásy
- seda?ka pre 3-ro?né die?a
Britax-Römer Duo Plus ISOFIX, orientácia v smere jazdy, využíva upnutia a horné upevnenia systému ISOFIX
detské seda?ky - ?elný náraz
Výstražný štítok na deaktiváciu airbagu
Textový a obrázkový výstražný štítok napevno pripevnený na oboch stranách slne?nej clony spolujazdca
Pohyb hlavy dopredu
18-mesa?né die?a (za spolujazdcom)ochránený
3-ro?né die?a (za šoférom)ochránený
Ochrana hrudníka
18-mesa?né die?a: celkové za?aženiedobrá
18-mesa?né die?a: vertikálne za?aženiedobrá
3-ro?né die?a: celkové za?aženiedostato?ná
3-ro?né die?a: vertikálne za?aženiedostato?ná
detské seda?ky - bo?ný náraz
Ochrana hlavy
18-mesa?né die?a (na strane nárazu)ochránená
3-ro?né die?a (na nenarazenej strane)ochránená
Zrýchlenie hlavy
18-mesa?né die?adobré
3-ro?né die?adobré


vodi? ?elný nárazspolujazdec ?elný nárazvodi? bo?ný náraz


 Ochrana:
výborná    adekvátna    dostatočná    slabá    veľmi slabá   


Copyright © 2005 CRASHTEST.SK
Source of information: WWW.EURONCAP.COM
počet návštev: 1 394 563 od XI.2005