Úvodná stránka | Najčastejšie otázky | Cenník reklamy | Kontakty
 
Newsletter
Ak máte záujem pravidelne dostávať e-mailom informácie a novinky, zadajte Váš e-mail

Anketa
Ovplyv?ujú crashtesty vaše rozhodovanie pri kúpe automobilu?
  61%
  39%

Počet hlasov: 14475
Vyhľadávanie
Značka 
Kategória 
Hodnotenie 
 
Euro NCAP, organizácia hodnotiaca bezpe?nos? vozidiel, predstavila nový systém hodnotenia zameraný na celkovú bezpe?nos? áut. Ide o nový prístup k hodnoteniu bezpe?nosti, ktorý bude motivova? výrobcov, aby vyrábali komplexne bezpe?né automobily.
Euro NCAP dnes uverej?uje aktualizované výsledky výskumu dostupnosti ESC v celej Európskej Únii. Výskum ukázal, že ponuka ESC v jednotlivých štátoch EÚ sa líši...
Euro NCAP s rados?ou oznamuje, že teraz testuje novú kategóriu vozidiel, tzv. „pickup-y“, a dnes uverej?uje výsledky jej troch zástupcov - Nissanu Navara, Isuzu D-MAX/Rodeo a Mitsubishi L200...
Euro NCAP testuje naplno  27. 12. 2007
Euro NCAP dnes uverej?uje výsledky šiestich vozidiel: Daihatsu Materia, Mazda 2, Honda Civic, Mercedes Benz triedy C, Renault Laguna a Volvo V70...
Toto vozidlo dosiahlo u Euro NCAP jedny z najlepších výsledkov ?o sa týka bezpe?nosti detských cestujúcich a je preto sklamaním, že za ochranu dospelých cestujúcich získala len štyri hviezdi?ky...
Úvodná stránka  Vany  Kia Carnival / Sedona

Kia Carnival / Sedona


Čelný a bočný náraz Ochrana chodcov Ochrana detí
?elný náraz
?asti motora sa pri náraze posunuli dozadu, následkom ?oho sa pretrhol priestor pre nohy vodi?a a uvo?nili sa niektoré bodové zvary. Niektoré tvrdé konštrukcie v prístrojovej doske predstavovali možné nebezpe?enstvo pre kolená a stehná vodi?a i spolujazdca. Brzdový pedál sa posunul dozadu o viac než 100 mm, ?ím ohrozil ?lenky a spodnú ?as? nôh vodi?a.

Bo?ný náraz

Vozidlo získalo maximálny po?et bodov za výkon pri skúške bo?ného nárazu a nárazovej skúške do st?pa.

Ochrana detských cestujúcich

Na sedadle spolujazdca sa môže používa? detská seda?ka orientovaná proti smeru jazdy, pretože airbag sa dá deaktivova?. No informácie pre vodi?a o stave airbagu neboli dostato?ne jasné. Výstražný štítok, ktorý mal upozorni? na to, aby sa seda?ka orientovaná proti smeru jazdy nepoužívala na sedadle spolujazdca, sa nachádzal iba na jednej strane tienidla proti slnku, a ke? bolo toto sklopené, nebol vidite?ný. Prítomnos? upevnení systému ISOFIX na zadných sedadlách nebola výrazne vyzna?ená.

Systém na pripomínanie pripútania bezpe?nostným pásom

Tento systém má k dispozícii iba vodi?. Systém vyhovel požiadavkám Euro NCAP.

Ochrana chodcov

Za ochranu nôh chodcov nezískal nárazník ani predná hrana kapoty ani jeden bod. ?as? plochy kapoty, kam pravdepodobne pri náraze dopadne hlava die?a?a, neposkytla takisto nijakú ochranu. Hlavu dospelého chodca chránila kapota vozidla prevažne ve?mi slabo.
kompletné výsledky testov

?elný náraz - hlava
Kontakt hlavy vodi?a s airbagomstabilný
Kontakt hlavy spolujazdca s airbagomstabilný
Volant
- posun dozadu24mm
- posun nahor0mm
- bo?ný posun17mm do?ava
?elný náraz - hrudník
Kontakt s volantomnie
Posun predného st?piku karosérie dozadu28mm
Pevnos? kabíny pre cestujúcichstabilná
?elný náraz - stehná, kolená a panva
Prítomnos? tvrdších ?astíáno: podporná palubná doska, st?pik riadenia, zapa?ovacia skrinka, odkladacia skrinka
Intenzívne za?aženie kolienáno: podporná palubná doska, st?pik riadenia, zapa?ovacia skrinka, odkladacia skrinka
?elný náraz - lýtka, chodidlá a ?lenky
Posun pedálu dozadubrzda - 112mm
Posun pedálu nahorspojka - 13mm
Porušenie priestoru pre nohyporušenie
bo?ný náraz - airbagy
Airbag na ochranu hlavyáno
Airbag na ochranu trupuáno
ochrana detí
Detské seda?ky použité pri testovaní
- seda?ka pre 18-mesa?né die?a
Britax-Romer BabySafe Plus Universal, orientácia proti smeru jazdy, využíva bezpe?nostné pásy
- seda?ka pre 3-ro?né die?a
Britax-Romer Duo Plus Universal ISOFIX, orientácia v smere jazdy, využíva upnutia a horné upevnenie systému ISOFIX
detské seda?ky - ?elný náraz
Výstražný štítok na deaktiváciu airbagu
Textový a obrázkový výstražný štítok na jednej strane slne?nej clony spolujazdca
Pohyb hlavy dopredu
18-mesa?né die?a (za spolujazdcom)ochránený
3-ro?né die?a (za šoférom)ochránený
Ochrana hrudníka
18-mesa?né die?a: celkové za?aženiedostato?ná
18-mesa?né die?a: vertikálne za?aženiedobrá
3-ro?né die?a: celkové za?aženiedostato?ná
3-ro?né die?a: vertikálne za?aženiedobrá
detské seda?ky - bo?ný náraz
Ochrana hlavy
18-mesa?né die?a (na strane nárazu)ochránená
3-ro?né die?a (na nenarazenej strane)ochránená
Zrýchlenie hlavy
18-mesa?né die?adobré
3-ro?né die?adobrévodi? ?elný nárazspolujazdec ?elný nárazvodi? bo?ný náraz


 Ochrana:
výborná    adekvátna    dostatočná    slabá    veľmi slabá   


Copyright © 2005 CRASHTEST.SK
Source of information: WWW.EURONCAP.COM
počet návštev: 1 390 657 od XI.2005