Úvodná stránka | Najčastejšie otázky | Cenník reklamy | Kontakty
 
Newsletter
Ak máte záujem pravidelne dostávať e-mailom informácie a novinky, zadajte Váš e-mail

Anketa
Ovplyv?ujú crashtesty vaše rozhodovanie pri kúpe automobilu?
  61%
  39%

Počet hlasov: 14475
Vyhľadávanie
Značka 
Kategória 
Hodnotenie 
 
Euro NCAP, organizácia hodnotiaca bezpe?nos? vozidiel, predstavila nový systém hodnotenia zameraný na celkovú bezpe?nos? áut. Ide o nový prístup k hodnoteniu bezpe?nosti, ktorý bude motivova? výrobcov, aby vyrábali komplexne bezpe?né automobily.
Euro NCAP dnes uverej?uje aktualizované výsledky výskumu dostupnosti ESC v celej Európskej Únii. Výskum ukázal, že ponuka ESC v jednotlivých štátoch EÚ sa líši...
Euro NCAP s rados?ou oznamuje, že teraz testuje novú kategóriu vozidiel, tzv. „pickup-y“, a dnes uverej?uje výsledky jej troch zástupcov - Nissanu Navara, Isuzu D-MAX/Rodeo a Mitsubishi L200...
Euro NCAP testuje naplno  27. 12. 2007
Euro NCAP dnes uverej?uje výsledky šiestich vozidiel: Daihatsu Materia, Mazda 2, Honda Civic, Mercedes Benz triedy C, Renault Laguna a Volvo V70...
Toto vozidlo dosiahlo u Euro NCAP jedny z najlepších výsledkov ?o sa týka bezpe?nosti detských cestujúcich a je preto sklamaním, že za ochranu dospelých cestujúcich získala len štyri hviezdi?ky...
Úvodná stránka  Mini vany  Citroën C4 Picasso

Citroën C4 Picasso


Čelný a bočný náraz Ochrana chodcov Ochrana detí
?elný náraz
Sú?as?ou štandardného vybavenia Picassa je kolenný airbag pre vodi?a. U takto vybavených vozidiel majú výrobcovia šancu predvies? Euro NCAP, že ochranu poskytuje celá šírka prístrojovej dosky, a to pre cestujúcich rozli?nej váhy i výšky. Euro NCAP si myslí, že niektoré tvrdé konštrukcie v prístrojovej doske Picassa by mohli by? nebezpe?né pre stehná vodi?a, ke?že Citroën sa rozhodol nepresved?i? nás o opaku.

Bo?ný náraz

Vozidlo stratilo malú ?as? bodu za ochranu hrudníka vodi?a, no zaokrúhlené skóre za ochranu pri bo?nom náraze bolo maximálnych 18 bodov.

Ochrana detských cestujúcich

Pri skúške ?elného nárazu sa seda?ka orientovaná proti smeru jazdy naklonila dopredu, ?ím bola ohrozená hlava figuríny jeden a pol ro?ného die?a?a, ktorá sa potom dostala do kontaktu so zadnou ?as?ou sedadla vodi?a. Kvôli tomu stratilo vozidlo všetky body za ochranu hlavy tejto figuríny. Airbag spolujazdca sa dá deaktivova? vypína?om, no informácie o stave airbagu neboli dostato?ne jasné. Vozidlo bolo ohodnotené za to, že je vybavené upnutiami a horným upevnením systému ISOFIX na sedadle spolujazdca a na všetkých troch sedadlách v druhom rade, hoci prítomnos? týchto upevnení nie je zrete?ne vyzna?ená.

Systém na pripomínanie pripútania bezpe?nostným pásom

Systém je k dispozícii pre predné i zadné sedadlá. Systém bol pre predné sedadlá prijate?ný, no informácie o stave zadných bezpe?nostných pásov boli neposta?ujúce.

Ochrana chodcov

Nárazník získal za ochranu spodnej ?asti nôh chodcov maximálny po?et bodov. ?as? plochy kapoty, kam pravdepodobne pri náraze dopadne hlava die?a?a, bola zvä?ša hodnotená ako „dosta?ujúca“. Avšak ?as? kapoty, kam môže narazi? hlava dospelého chodca, nezískala ani jeden bod.
kompletné výsledky testov

?elný náraz - hlava
Kontakt hlavy vodi?a s airbagomstabilný
Kontakt hlavy spolujazdca s airbagomstabilný
Volant
- posun dozadu6mm
- posun nahor16mm
- bo?ný posun17mm doprava
?elný náraz - hrudník
Kontakt s volantomnie
Posun predného st?piku karosérie dozadu9mm
Pevnos? kabíny pre cestujúcichstabilná
?elný náraz - stehná, kolená a panva
Prítomnos? tvrdších ?astíáno: st?pik riadenia a nastavovací mechanizmus
Intenzívne za?aženie koliennie
?elný náraz - lýtka, chodidlá a ?lenky
Posun pedálu dozadubrzda - 38mm
Posun pedálu nahornie
Porušenie priestoru pre nohynie
bo?ný náraz - airbagy
Airbag na ochranu hlavyáno
Airbag na ochranu trupuáno
ochrana detí
Detské seda?ky použité pri testovaní
- seda?ka pre 18-mesa?né die?a
Britax-Romer BabySafe Universal, orientácia proti smeru jazdy, využíva bezpe?nostné pásy
- seda?ka pre 3-ro?né die?a
Britax-Romer Duo, orientácia v smere jazdy, využíva upnutia a horné upevnenie systému ISOFIX
detské seda?ky - ?elný náraz
Výstražný štítok na deaktiváciu airbagu
Sedemjazy?ný textový a obrázkový výstražný štítok na oboch stranách slne?nej clony spolujazdca
Pohyb hlavy dopredu
18-mesa?né die?a (za spolujazdcom)zranite?ný
3-ro?né die?a (za šoférom)ochránený
Ochrana hrudníka
18-mesa?né die?a: celkové za?aženiedobrá
18-mesa?né die?a: vertikálne za?aženiedostato?ná
3-ro?né die?a: celkové za?aženiedostato?ná
3-ro?né die?a: vertikálne za?aženiedobrá
detské seda?ky - bo?ný náraz
Ochrana hlavy
18-mesa?né die?a (na strane nárazu)ochránená
3-ro?né die?a (na nenarazenej strane)ochránená
Zrýchlenie hlavy
18-mesa?né die?adobré
3-ro?né die?adobrévodi? ?elný nárazspolujazdec ?elný nárazvodi? bo?ný náraz


 Ochrana:
výborná    adekvátna    dostatočná    slabá    veľmi slabá   


Copyright © 2005 CRASHTEST.SK
Source of information: WWW.EURONCAP.COM
počet návštev: 1 390 678 od XI.2005