Úvodná stránka | Najčastejšie otázky | Cenník reklamy | Kontakty
 
Newsletter
Ak máte záujem pravidelne dostávať e-mailom informácie a novinky, zadajte Váš e-mail

Anketa
Ovplyv?ujú crashtesty vaše rozhodovanie pri kúpe automobilu?
  61%
  39%

Počet hlasov: 14475
Vyhľadávanie
Značka 
Kategória 
Hodnotenie 
 
Euro NCAP, organizácia hodnotiaca bezpe?nos? vozidiel, predstavila nový systém hodnotenia zameraný na celkovú bezpe?nos? áut. Ide o nový prístup k hodnoteniu bezpe?nosti, ktorý bude motivova? výrobcov, aby vyrábali komplexne bezpe?né automobily.
Euro NCAP dnes uverej?uje aktualizované výsledky výskumu dostupnosti ESC v celej Európskej Únii. Výskum ukázal, že ponuka ESC v jednotlivých štátoch EÚ sa líši...
Euro NCAP s rados?ou oznamuje, že teraz testuje novú kategóriu vozidiel, tzv. „pickup-y“, a dnes uverej?uje výsledky jej troch zástupcov - Nissanu Navara, Isuzu D-MAX/Rodeo a Mitsubishi L200...
Euro NCAP testuje naplno  27. 12. 2007
Euro NCAP dnes uverej?uje výsledky šiestich vozidiel: Daihatsu Materia, Mazda 2, Honda Civic, Mercedes Benz triedy C, Renault Laguna a Volvo V70...
Toto vozidlo dosiahlo u Euro NCAP jedny z najlepších výsledkov ?o sa týka bezpe?nosti detských cestujúcich a je preto sklamaním, že za ochranu dospelých cestujúcich získala len štyri hviezdi?ky...
Úvodná stránka  Kompaktné vozidlá  Mazda 3

Mazda 3


Čelný a bočný náraz Ochrana chodcov Ochrana detí
?elný náraz
Hoci celkovo získala Mazda 3 dostatok bodov na to, aby mohla dosta? pä? hviezdi?iek, jej výkon pri skúške ?elného nárazu nesplnil požiadavky Euro NCAP pre toto hodnotenie. Tvrdé konštrukcie v prístrojovej doske predstavovali možné nebezpe?enstvo poranenia stehien vodi?a i spolujazdca. Ochrana ?avého kolena, stehna a panvy spolujazdca bola najhoršia ?o sa týka tejto ?asti tela - toto sa použilo aj pri výpo?te celkového po?tu bodov.

Bo?ný náraz

-

Ochrana detských cestujúcich

U predajcov Mazdy sa ako zvláštne vybavenie dá zakúpi? vypína? na deaktiváciu airbagu spolujazdca. Euro NCAP nehodnotilo vypína? ani informácie, ktoré vodi? dostane o stave airbagu spolujazdca. Bez vypína?a by sa na sedadle spolujazdca nemala požíva? detská seda?ka orientovaná proti smeru jazdy. Prítomnos? upevnení systému ISOFIX na zadných sedadlách nebola zrete?ne vyzna?ená.

Systém na pripomínanie pripútania bezpe?nostným pásom

Mazda 3 má tento systém pre predné i zadné sedadlá. Systém vyhovuje požiadavkám Euro NCAP.

Ochrana chodcov

Za nedostato?nú ochranu spodných ?astí nôh chodcov nezískal nárazník ani jeden bod.
kompletné výsledky testov

?elný náraz - hlava
Kontakt hlavy vodi?a s airbagomstabilný
Kontakt hlavy spolujazdca s airbagomstabilný
Volant
- posun dozadunie
- posun nahornie
- bo?ný posun5mm doprava
?elný náraz - hrudník
Kontakt s volantomnie
Posun predného st?piku karosérie dozadu9mm
Pevnos? kabíny pre cestujúcichstabilná
?elný náraz - stehná, kolená a panva
Prítomnos? tvrdších ?astíáno: zapa?ovacia skrinka, veko odkladacej skrinky a podporná konzola
Intenzívne za?aženie kolienáno: okladacia skrinka
?elný náraz - lýtka, chodidlá a ?lenky
Posun pedálu dozadubrzda - 37mm
Posun pedálu nahornie
Porušenie priestoru pre nohynie
bo?ný náraz - airbagy
Airbag na ochranu hlavyáno
Airbag na ochranu trupuáno
ochrana detí
Detské seda?ky použité pri testovaní
- seda?ka pre 18-mesa?né die?a
Britax-Romer Baby-Safe Plus Universal, orientácia proti smeru jazdy, využíva upnutia systému ISOFIX a bezpe?nostné pásy
- seda?ka pre 3-ro?né die?a
Britax-Romer Duo Plus Universal, orientácia v smere jazdy, využíva upnutia a horné upevnenie systému ISOFIX
detské seda?ky - ?elný náraz
Výstražný štítok na deaktiváciu airbagu
Štvorjazy?ný textový štítok na oboch stranách slne?nej clony spolujazdca. Odstránite?ný štítok na konci palubnej dosky
Pohyb hlavy dopredu
18-mesa?né die?a (za spolujazdcom)ochránený
3-ro?né die?a (za šoférom)ochránený
Ochrana hrudníka
18-mesa?né die?a: celkové za?aženiedostato?ná
18-mesa?né die?a: vertikálne za?aženiedostato?ná
3-ro?né die?a: celkové za?aženiedostato?ná
3-ro?né die?a: vertikálne za?aženiedobrá
detské seda?ky - bo?ný náraz
Ochrana hlavy
18-mesa?né die?a (na strane nárazu)ochránená
3-ro?né die?a (na nenarazenej strane)ochránená
Zrýchlenie hlavy
18-mesa?né die?adobré
3-ro?né die?adobrévodi? ?elný nárazspolujazdec ?elný nárazvodi? bo?ný náraz


 Ochrana:
výborná    adekvátna    dostatočná    slabá    veľmi slabá   


Copyright © 2005 CRASHTEST.SK
Source of information: WWW.EURONCAP.COM
počet návštev: 1 390 593 od XI.2005