Úvodná stránka | Najčastejšie otázky | Cenník reklamy | Kontakty
 
Newsletter
Ak máte záujem pravidelne dostávať e-mailom informácie a novinky, zadajte Váš e-mail

Anketa
Ovplyv?ujú crashtesty vaše rozhodovanie pri kúpe automobilu?
  61%
  39%

Počet hlasov: 14475
Vyhľadávanie
Značka 
Kategória 
Hodnotenie 
 
Euro NCAP, organizácia hodnotiaca bezpe?nos? vozidiel, predstavila nový systém hodnotenia zameraný na celkovú bezpe?nos? áut. Ide o nový prístup k hodnoteniu bezpe?nosti, ktorý bude motivova? výrobcov, aby vyrábali komplexne bezpe?né automobily.
Euro NCAP dnes uverej?uje aktualizované výsledky výskumu dostupnosti ESC v celej Európskej Únii. Výskum ukázal, že ponuka ESC v jednotlivých štátoch EÚ sa líši...
Euro NCAP s rados?ou oznamuje, že teraz testuje novú kategóriu vozidiel, tzv. „pickup-y“, a dnes uverej?uje výsledky jej troch zástupcov - Nissanu Navara, Isuzu D-MAX/Rodeo a Mitsubishi L200...
Euro NCAP testuje naplno  27. 12. 2007
Euro NCAP dnes uverej?uje výsledky šiestich vozidiel: Daihatsu Materia, Mazda 2, Honda Civic, Mercedes Benz triedy C, Renault Laguna a Volvo V70...
Toto vozidlo dosiahlo u Euro NCAP jedny z najlepších výsledkov ?o sa týka bezpe?nosti detských cestujúcich a je preto sklamaním, že za ochranu dospelých cestujúcich získala len štyri hviezdi?ky...
Úvodná stránka  Ťažké offroady  Land Rover Discovery III

Land Rover Discovery III


Čelný a bočný náraz Ochrana chodcov Ochrana detí
?elný náraz
Tvrdé konštrukcie v prístrojovej doske predstavovali možné nebezpe?enstvo pre kolená  vodi?a i spolujazdca.

Bo?ný náraz

Vozidlo získalo maximálny po?et bodov za výkon pri skúške bo?ného nárazu a nárazovej skúške do st?pa.

Ochrana detských cestujúcich

Na sedadle spolujazdca sa môže používa? detská seda?ka orientovaná proti smeru jazdy, pretože airbag sa dá deaktivova?. No informácie o stave airbagu neboli dostato?ne jasné a nesplnili požiadavky Euro NCAP. Prítomnos? upevnení systému ISOFIX na zadných sedadlách nebola výrazne vyzna?ená.

Systém na pripomínanie pripútania bezpe?nostným pásom

Tento systém je k dispozícii iba pre predné sedadlá. Systém vyhovel požiadavkám Euro NCAP.

Ochrana chodcov

Za ochranu chodcov nezískal nárazník ani predná hrana kapoty ani jeden bod.
kompletné výsledky testov

?elný náraz - hlava
Kontakt hlavy vodi?a s airbagom
stabilný
Kontakt hlavy spolujazdca s airbagom
stabilný
Volant
- posun dozadu
nie
- posun nahor
nie
- bo?ný posun
11mm doprava
?elný náraz - hrudník
Kontakt s volantom
nie
Posun predného st?piku karosérie dozadu
11mm
Pevnos? kabíny pre cestujúcich
stabilná
?elný náraz - stehná, kolená a panva
Prítomnos? tvrdších ?astí
áno: uzatvárací mechanizmus st?pika riadenia, páka nastavovacieho zariadenia st?pika, veko odkladacej skrinky
Intenzívne za?aženie kolien
áno: uzatvárací mechanizmus st?pika riadenia, páka nastavovacieho zariadenia st?pika, veko odkladacej skrinky
?elný náraz - lýtka, chodidlá a ?lenky
Posun pedálu dozadu
plyn - 44mm
Posun pedálu nahor
brzda - 5mm
Porušenie priestoru pre nohy
nie
bo?ný náraz - airbagy
Airbag na ochranu hlavy
áno
Airbag na ochranu trupu
áno
ochrana detí
Detské seda?ky použité pri testovaní

- seda?ka pre 18-mesa?né die?a
Britax-Romer BabySafe ISOFIX Plus, orientácia proti smeru jazdy, využíva podporný rám pripevnený k upnutiam systému ISOFIX
- seda?ka pre 3-ro?né die?a
Britax-Romer Duo Plus, orientácia v smere jazdy, využíva upnutia a horné upevnenia systému ISOFIX
detské seda?ky - ?elný náraz
Výstražný štítok na deaktiváciu airbagu
Odnímate?ný piktogram na konci palubnej dosky, iba obrázkový štítok na slne?ných clonách
Pohyb hlavy dopredu

18-mesa?né die?a (za spolujazdcom)
ochránený
3-ro?né die?a (za šoférom)
ochránený
Ochrana hrudníka

18-mesa?né die?a: celkové za?aženie
dobrá
18-mesa?né die?a: vertikálne za?aženiedobrá
3-ro?né die?a: celkové za?aženieposta?ujúca
3-ro?né die?a: vertikálne za?aženiedobrá
detské seda?ky - bo?ný náraz
Ochrana hlavy

18-mesa?né die?a (na strane nárazu)
ochránená
3-ro?né die?a (na nenarazenej strane)
ochránená
Zrýchlenie hlavy

18-mesa?né die?a
dobré
3-ro?né die?a
dobré


vodi? ?elný nárazspolujazdec ?elný nárazvodi? bo?ný náraz


 Ochrana:
výborná    adekvátna    dostatočná    slabá    veľmi slabá   


Copyright © 2005 CRASHTEST.SK
Source of information: WWW.EURONCAP.COM
počet návštev: 1 390 571 od XI.2005