Úvodná stránka | Najčastejšie otázky | Cenník reklamy | Kontakty
 
Newsletter
Ak máte záujem pravidelne dostávať e-mailom informácie a novinky, zadajte Váš e-mail

Anketa
Ovplyv?ujú crashtesty vaše rozhodovanie pri kúpe automobilu?
  61%
  39%

Počet hlasov: 14516
Vyhľadávanie
Značka 
Kategória 
Hodnotenie 
 
Euro NCAP, organizácia hodnotiaca bezpe?nos? vozidiel, predstavila nový systém hodnotenia zameraný na celkovú bezpe?nos? áut. Ide o nový prístup k hodnoteniu bezpe?nosti, ktorý bude motivova? výrobcov, aby vyrábali komplexne bezpe?né automobily.
Euro NCAP dnes uverej?uje aktualizované výsledky výskumu dostupnosti ESC v celej Európskej Únii. Výskum ukázal, že ponuka ESC v jednotlivých štátoch EÚ sa líši...
Euro NCAP s rados?ou oznamuje, že teraz testuje novú kategóriu vozidiel, tzv. „pickup-y“, a dnes uverej?uje výsledky jej troch zástupcov - Nissanu Navara, Isuzu D-MAX/Rodeo a Mitsubishi L200...
Euro NCAP testuje naplno  27. 12. 2007
Euro NCAP dnes uverej?uje výsledky šiestich vozidiel: Daihatsu Materia, Mazda 2, Honda Civic, Mercedes Benz triedy C, Renault Laguna a Volvo V70...
Toto vozidlo dosiahlo u Euro NCAP jedny z najlepších výsledkov ?o sa týka bezpe?nosti detských cestujúcich a je preto sklamaním, že za ochranu dospelých cestujúcich získala len štyri hviezdi?ky...
Úvodná stránka  Malé vozidlá  Opel Corsa

Opel Corsa


Čelný a bočný náraz Ochrana chodcov Ochrana detí
?elný náraz
Dvojitý predpína? vodi?ovho bezpe?nostného pásu zadržal figurínu tak, že sa jej kolená nedostali do kontaktu s prístrojovou doskou. I ke? hlava figuríny vodi?a dopadla iba na okraj airbagu na volant, pokladá sa ochrana hlavy stále za „primeranú“. Figurína spolujazdca získala maximálny po?et bodov.

Bo?ný náraz

Za svoj výkon pri skúške ?elného nárazu a nárazovej skúške do st?pa získala Corsa maximálny po?et bodov.

Ochrana detských cestujúcich

Airbag spolujazdca sa dal deaktivova?, takže na jeho sedadle sa dala použi? detská seda?ka orientovaná proti smeru jazdy. Avšak informácie o stave airbagu neboli dos? jasné na to, aby splnili požiadavky Euro NCAP. Prítomnos? upevnení systému ISOFIX na zadných sedadlách nebola dostato?ne výrazne vyzna?ená.

Systém na pripomínanie pripútania bezpe?nostným pásom

Tento systém má k dispozícii iba vodi?. Systém vyhovel požiadavkám Euro NCAP.

Ochrana chodcov

Bezpe?nos? kapoty pre hlavu die?a?a a bezpe?nos? nárazníka pre nohy chodcov bola zvä?ša hodnotená ako „dosta?ujúca“. Predná hrana nárazníka nezískala ani jeden bod.

kompletné výsledky testov

?elný náraz - hlava
Kontakt hlavy vodi?a s airbagom

Kontakt hlavy spolujazdca s airbagom
stabilný
Volant
- posun dozadu
žiadny
- posun nahor
žiadny
- bo?ný posun
žiadny
?elný náraz - hrudník
Kontakt s volantom
žiadny
Posun predného st?piku karosérie dozadu
3mm
Pevnos? kabíny pre cestujúcich
stabilný
?elný náraz - stehná, kolená a panva
Prítomnos? tvrdších ?astí
nie
Intenzívne za?aženie kolien
nie
?elný náraz - lýtka, chodidlá a ?lenky
Posun pedálu dozadu
spojka - 16mm
Posun pedálu nahor
žiadny
Porušenie priestoru pre nohy
žiadne
bo?ný náraz - airbagy
Airbag na ochranu hlavy
áno
Airbag na ochranu trupu
áno
ochrana detí
Detské seda?ky použité pri testovaní

- seda?ka pre 18-mesa?né die?a
Britax-Romer Duo Plus, orientácia v smere jazdy, využíva upnutie a horné upevnenie systému ISOFIX
- seda?ka pre 3-ro?né die?a
Britax-Romer Duo Plus, orientácia v smere jazdy, využíva upnutie a horné upevnenie systému ISOFIX
detské seda?ky - ?elný náraz
Výstražný štítok na deaktiváciu airbagu
Iba obrázok na konci prístrojovej dosky
Pohyb hlavy dopredu

18-mesa?né die?a (za spolujazdcom)
ochránený
3-ro?né die?a (za šoférom)
ochránený
Ochrana hrudníka

18-mesa?né die?a: celkové za?aženie
dobrá
18-mesa?né die?a: vertikálne za?aženiedobrá
3-ro?né die?a: celkové za?aženieslabá
3-ro?né die?a: vertikálne za?aženieprimeraná
detské seda?ky - bo?ný náraz
Ochrana hlavy

18-mesa?né die?a (na strane nárazu)
ochránená
3-ro?né die?a (na nenarazenej strane)
ochránená
Zrýchlenie hlavy

18-mesa?né die?a
dobré
3-ro?né die?a
dobré


vodi? ?elný nárazspolujazdec ?elný nárazvodi? bo?ný náraz


 Ochrana:
výborná    adekvátna    dostatočná    slabá    veľmi slabá   


Copyright © 2005 CRASHTEST.SK
Source of information: WWW.EURONCAP.COM
počet návštev: 1 394 545 od XI.2005