Úvodná stránka | Najčastejšie otázky | Cenník reklamy | Kontakty
 
Newsletter
Ak máte záujem pravidelne dostávať e-mailom informácie a novinky, zadajte Váš e-mail

Anketa
Ovplyv?ujú crashtesty vaše rozhodovanie pri kúpe automobilu?
  61%
  39%

Počet hlasov: 14473
Vyhľadávanie
Značka 
Kategória 
Hodnotenie 
 
Euro NCAP, organizácia hodnotiaca bezpe?nos? vozidiel, predstavila nový systém hodnotenia zameraný na celkovú bezpe?nos? áut. Ide o nový prístup k hodnoteniu bezpe?nosti, ktorý bude motivova? výrobcov, aby vyrábali komplexne bezpe?né automobily.
Euro NCAP dnes uverej?uje aktualizované výsledky výskumu dostupnosti ESC v celej Európskej Únii. Výskum ukázal, že ponuka ESC v jednotlivých štátoch EÚ sa líši...
Euro NCAP s rados?ou oznamuje, že teraz testuje novú kategóriu vozidiel, tzv. „pickup-y“, a dnes uverej?uje výsledky jej troch zástupcov - Nissanu Navara, Isuzu D-MAX/Rodeo a Mitsubishi L200...
Euro NCAP testuje naplno  27. 12. 2007
Euro NCAP dnes uverej?uje výsledky šiestich vozidiel: Daihatsu Materia, Mazda 2, Honda Civic, Mercedes Benz triedy C, Renault Laguna a Volvo V70...
Toto vozidlo dosiahlo u Euro NCAP jedny z najlepších výsledkov ?o sa týka bezpe?nosti detských cestujúcich a je preto sklamaním, že za ochranu dospelých cestujúcich získala len štyri hviezdi?ky...
Úvodná stránka  Ťažké offroady  Nissan Pathfinder

Nissan Pathfinder


Čelný a bočný náraz Ochrana chodcov Ochrana detí
?elný náraz
Niektoré tvrdé konštrukcie v prístrojovej doske predstavovali možné nebezpe?enstvo pre kolená a stehná vodi?a i spolujazdca.

Bo?ný náraz

Euro NCAP umožnilo Nissanu zopakova? skúšky ?elného i bo?ného nárazu, pretože v týchto skúškach sa záclonové airbagy nerozvinuli správne. Nissan odstránil montážnu chybu, ktorá to zaprí?inila, a skontroloval a opravil všetky vozidlá. Po týchto úpravách získal Pathfinder v skúške bo?ného nárazu i v nárazovej skúške do st?pa plný po?et bodov.

Ochrana detských cestujúcich

Prítomnos? upevnení systému ISOFIX na zadných sedadlách nebola dostato?ne výrazne vyzna?ená. Airbag spolujazdca sa dá u predajcov Nissanu zadarmo deaktivova?, bez toho by sa však seda?ka orientovaná proti smeru jazdy na sedadle spolujazdca používa? nemala. Pri skúške ?elného nárazu boli hrudníky figurín trojro?ného i jeden a pol ro?ného die?a?a vystavené zna?nému spomaleniu.

Systém na pripomínanie pripútania bezpe?nostným pásom

-

Ochrana chodcov

Za ochranu chodcov nezískala predná hrana kapoty ani jeden bod.

kompletné výsledky testov

?elný náraz - hlava
Kontakt hlavy vodi?a s airbagom
stabilný
Kontakt hlavy spolujazdca s airbagom
stabilný
Volant
- posun dozadu
18mm
- posun nahor
žiadny
- bo?ný posun
41mm do?ava
?elný náraz - hrudník
Kontakt s volantom
žiadny
Posun predného st?piku karosérie dozadu
žiadny
Pevnos? kabíny pre cestujúcich
stabilná
?elný náraz - stehná, kolená a panva
Prítomnos? tvrdších ?astí
áno: páka nastavovacieho zariadenia st?pika, st?pik riadenia, krycia nosná veži?ka, zapa?ovacia skrinka, stredová konzola
Intenzívne za?aženie kolien
áno: páka nastavovacieho zariadenia st?pika, st?pik riadenia, krycia nosná veži?ka, zapa?ovacia skrinka, stredová konzola
?elný náraz - lýtka, chodidlá a ?lenky
Posun pedálu dozadu
brzda - 56mm
Posun pedálu nahor
spojka - 9mm
Porušenie priestoru pre nohy
žiadne
bo?ný náraz - airbagy
Airbag na ochranu hlavy
áno
Airbag na ochranu trupu
áno
ochrana detí
Detské seda?ky použité pri testovaní

- seda?ka pre 18-mesa?né die?a
Britax-Romer BabySafe Universal, orientácia proti smeru jazdy, využíva upnutia systému ISOFIX a podporný rám
- seda?ka pre 3-ro?né die?a
Britax-Romer Duo Plus ISOFIX, orientácia v smere jazdy, využíva upnutia a horné upevnenie systému ISOFIX
detské seda?ky - ?elný náraz
Výstražný štítok na deaktiváciu airbagu
Piktogram na konci palubnej dosky. Odnímate?né štítky na slne?ných clonách šoféra i spolujazdca, vidite?né iba v zloženej pozícii
Pohyb hlavy dopredu

18-mesa?né die?a (za spolujazdcom)
ochránený
3-ro?né die?a (za šoférom)
ochránený
Ochrana hrudníka

18-mesa?né die?a: celkové za?aženie
primeraná
18-mesa?né die?a: vertikálne za?aženieslabá
3-ro?né die?a: celkové za?aženieslabá
3-ro?né die?a: vertikálne za?aženieslabá
detské seda?ky - bo?ný náraz
Ochrana hlavy

18-mesa?né die?a (na strane nárazu)
ochránená
3-ro?né die?a (na nenarazenej strane)
ochránená
Zrýchlenie hlavy

18-mesa?né die?a
dobré
3-ro?né die?a
dobrévodi? ?elný nárazspolujazdec ?elný nárazvodi? bo?ný náraz


 Ochrana:
výborná    adekvátna    dostatočná    slabá    veľmi slabá   


Copyright © 2005 CRASHTEST.SK
Source of information: WWW.EURONCAP.COM
počet návštev: 1 390 367 od XI.2005