Úvodná stránka | Najčastejšie otázky | Cenník reklamy | Kontakty
 
Newsletter
Ak máte záujem pravidelne dostávať e-mailom informácie a novinky, zadajte Váš e-mail

Anketa
Ovplyv?ujú crashtesty vaše rozhodovanie pri kúpe automobilu?
  61%
  39%

Počet hlasov: 14475
Vyhľadávanie
Značka 
Kategória 
Hodnotenie 
 
Euro NCAP, organizácia hodnotiaca bezpe?nos? vozidiel, predstavila nový systém hodnotenia zameraný na celkovú bezpe?nos? áut. Ide o nový prístup k hodnoteniu bezpe?nosti, ktorý bude motivova? výrobcov, aby vyrábali komplexne bezpe?né automobily.
Euro NCAP dnes uverej?uje aktualizované výsledky výskumu dostupnosti ESC v celej Európskej Únii. Výskum ukázal, že ponuka ESC v jednotlivých štátoch EÚ sa líši...
Euro NCAP s rados?ou oznamuje, že teraz testuje novú kategóriu vozidiel, tzv. „pickup-y“, a dnes uverej?uje výsledky jej troch zástupcov - Nissanu Navara, Isuzu D-MAX/Rodeo a Mitsubishi L200...
Euro NCAP testuje naplno  27. 12. 2007
Euro NCAP dnes uverej?uje výsledky šiestich vozidiel: Daihatsu Materia, Mazda 2, Honda Civic, Mercedes Benz triedy C, Renault Laguna a Volvo V70...
Toto vozidlo dosiahlo u Euro NCAP jedny z najlepších výsledkov ?o sa týka bezpe?nosti detských cestujúcich a je preto sklamaním, že za ochranu dospelých cestujúcich získala len štyri hviezdi?ky...
Úvodná stránka  Kompaktné vozidlá  Seat León

Seat León


Čelný a bočný náraz Ochrana chodcov Ochrana detí
?elný náraz
Tvrdé konštrukcie v prístrojovej doske predstavovali možné nebezpe?enstvo pre kolená a stehná vodi?a.

Bo?ný náraz

Za skúšku bo?ného nárazu získalo vozidlo maximálny po?et bodov.

Ochrana detských cestujúcich

Výstražný štítok upozor?ujúci na to, že na sedadle spolujazdca sa nesmie použi? detská seda?ka orientovaná proti smeru jazdy, bol nedostato?ný. Okrem toho, štítok bol umiestnený na prednom skle auta, avšak na náhradných sklách sa už nachádza? nemusí.

Systém na pripomínanie pripútania bezpe?nostným pásom

-

Ochrana chodcov

Za ochranu chodcov získal nárazník plný po?et bodov. Zna?ná ?as? plochy kapoty, kam môže pri náraze dopadnú? hlava die?a?a, bola takisto v súlade s požiadavkami Euro NCAP.

kompletné výsledky testov

?elný náraz - hlava
Kontakt hlavy vodi?a s airbagom
stabilný
Kontakt hlavy spolujazdca s airbagom
stabilný
Volant
- posun dozadu
žiadny
- posun nahor
žiadny
- bo?ný posun
16mm do?ava
?elný náraz - hrudník
Kontakt s volantom
žiadny
Posun predného st?piku karosérie dozadu
28mm
Pevnos? kabíny pre cestujúcich
stabilná
?elný náraz - stehná, kolená a panva
Prítomnos? tvrdších ?astí
áno: st?pika riadenia a nastavovacie zariadenie, zámok zapa?ovania
Intenzívne za?aženie kolien
áno: st?pika riadenia a nastavovacie zariadenie, zámok zapa?ovania
?elný náraz - lýtka, chodidlá a ?lenky
Posun pedálu dozadu
brzda - 56mm
Posun pedálu nahor
brzda - 16mm
Porušenie priestoru pre nohy
žiadne
bo?ný náraz - airbagy
Airbag na ochranu hlavy
áno
Airbag na ochranu trupu
áno
ochrana detí
Detské seda?ky použité pri testovaní

- seda?ka pre 18-mesa?né die?a
Fair Bimbo Fix Type II ISOFIX, orientácia proti smeru jazdy, využíva upnutia systému ISOFIX a podporný rám
- seda?ka pre 3-ro?né die?a
Fair Bimbo Fix Type II ISOFIX, orientácia v smere jazdy, využíva upnutia systému ISOFIX a podporný rám
detské seda?ky - ?elný náraz
Výstražný štítok na deaktiváciu airbagu
Výstražný štítok na prednom skle a piktogram na B st?piku na strane spolujazdca
Pohyb hlavy dopredu

18-mesa?né die?a (za spolujazdcom)
ochránený
3-ro?né die?a (za šoférom)
ochránený
Ochrana hrudníka

18-mesa?né die?a: celkové za?aženie
dobrá
18-mesa?né die?a: vertikálne za?aženiedobrá
3-ro?né die?a: celkové za?aženieprimeraná
3-ro?né die?a: vertikálne za?aženiedobrá
detské seda?ky - bo?ný náraz
Ochrana hlavy

18-mesa?né die?a (na strane nárazu)
ochránená
3-ro?né die?a (na nenarazenej strane)
ochránená
Zrýchlenie hlavy

18-mesa?né die?a
dobré
3-ro?né die?a
dobrévodi? ?elný nárazspolujazdec ?elný nárazvodi? bo?ný náraz


 Ochrana:
výborná    adekvátna    dostatočná    slabá    veľmi slabá   


Copyright © 2005 CRASHTEST.SK
Source of information: WWW.EURONCAP.COM
počet návštev: 1 390 680 od XI.2005