Úvodná stránka | Najčastejšie otázky | Cenník reklamy | Kontakty
 
Newsletter
Ak máte záujem pravidelne dostávať e-mailom informácie a novinky, zadajte Váš e-mail

Anketa
Ovplyv?ujú crashtesty vaše rozhodovanie pri kúpe automobilu?
  61%
  39%

Počet hlasov: 14475
Vyhľadávanie
Značka 
Kategória 
Hodnotenie 
 
Euro NCAP, organizácia hodnotiaca bezpe?nos? vozidiel, predstavila nový systém hodnotenia zameraný na celkovú bezpe?nos? áut. Ide o nový prístup k hodnoteniu bezpe?nosti, ktorý bude motivova? výrobcov, aby vyrábali komplexne bezpe?né automobily.
Euro NCAP dnes uverej?uje aktualizované výsledky výskumu dostupnosti ESC v celej Európskej Únii. Výskum ukázal, že ponuka ESC v jednotlivých štátoch EÚ sa líši...
Euro NCAP s rados?ou oznamuje, že teraz testuje novú kategóriu vozidiel, tzv. „pickup-y“, a dnes uverej?uje výsledky jej troch zástupcov - Nissanu Navara, Isuzu D-MAX/Rodeo a Mitsubishi L200...
Euro NCAP testuje naplno  27. 12. 2007
Euro NCAP dnes uverej?uje výsledky šiestich vozidiel: Daihatsu Materia, Mazda 2, Honda Civic, Mercedes Benz triedy C, Renault Laguna a Volvo V70...
Toto vozidlo dosiahlo u Euro NCAP jedny z najlepších výsledkov ?o sa týka bezpe?nosti detských cestujúcich a je preto sklamaním, že za ochranu dospelých cestujúcich získala len štyri hviezdi?ky...
Úvodná stránka  Kompaktné vozidlá  Kia Cerato

Kia Cerato


Čelný a bočný náraz Ochrana chodcov Ochrana detí
?elný náraz
Hrudník spolujazdca bol vystavený vä?šiemu tlaku od za?aženia bezpe?nostného pásu než hrudník vodi?a, toto sa tiež použilo aj pri výpo?te miery ochrany dospelých cestujúcich. Posun pedálov smerom dozadu predstavoval riziko pre spodné ?asti nôh vodi?a a vozidlo bolo za to penalizované. Takisto stratilo body za ?asti prístrojovej dosky, ktoré by mohli porani? kolená a stehná spolujazdca.

Bo?ný náraz

Pri bo?nom náraze sa sily zvláštnym spôsobom preniesli do chrbtice figuríny, ?ím sa zmenšili sily namerané v jej hrudníku. Za toto bolo vozidlo penalizované a za ochranu hrudníka nezískalo ani jeden bod. Za ochranu brucha dostalo len 0,08 bodu zo štyroch možných, a to kvôli za?aženiu, ktorému bolo brucho po?as skúšky vystavené. Hoci bolo na to vozidlo spôsobilé, Kia sa rozhodla nezaplati? si nepovinnú nárazovú skúšku do st?pa, kde by mohla ukáza? ú?innos? záclonového airbagu.

Ochrana detských cestujúcich

Na sedadle spolujazdca by sa nemala požíva? detská seda?ka orientovaná proti smeru jazdy, pretože airbag sa v tejto polohe nedá nijako deaktivova?. Výstražný štítok upozor?ujúci na tento fakt bol iba v angli?tine a bol vidite?ný len vtedy, ke? bolo tienidlo proti slnku sklopené. Vozidlo preto v tejto oblasti nezískalo nijaký bod.

Systém na pripomínanie pripútania bezpe?nostným pásom

-

Ochrana chodcov

Za nedostato?nú ochranu chodcov nezískal nárazník ani predná hrana kapoty nijaký bod. Rovnako je na tom i ochrana hlavy dospelého chodca (0 bodov).

kompletné výsledky testov

?elný náraz - hlava
Kontakt hlavy vodi?a s airbagom
stabilný
Kontakt hlavy spolujazdca s airbagom
stabilný
Volant
- posun dozadu
12mm
- posun nahor
menej ako 1mm
- bo?ný posun
26mm doprava
?elný náraz - hrudník
Kontakt s volantom
žiadny
Posun predného st?piku karosérie dozadu
žiadny
Pevnos? kabíny pre cestujúcich
stabilná
?elný náraz - stehná, kolená a panva
Prítomnos? tvrdších ?astí
áno: konzola spodnej ?asti palubnej dosky, st?pika riadenia a nastavovacie zariadenie, konzola spínacieho prístroja, stredová konzola, odkladacia skrinka
Intenzívne za?aženie kolien
áno: konzola spodnej ?asti palubnej dosky, konzola palubnej dosky, st?pika riadenia a nastavovacie zariadenie, konzola spínacieho prístroja, stredová konzola, odkladacia skrinka
?elný náraz - lýtka, chodidlá a ?lenky
Posun pedálu dozadu
spojka - 132mm
Posun pedálu nahor
spojka - 56mm
Porušenie priestoru pre nohy
žiadne
bo?ný náraz - airbagy
Airbag na ochranu hlavy
áno
Airbag na ochranu trupu
áno
ochrana detí
Detské seda?ky použité pri testovaní

- seda?ka pre 18-mesa?né die?a
Britax-Romer Baby-Safe Plus Universal, orientácia proti smeru jazdy, využíva bezpe?nostné pásy
- seda?ka pre 3-ro?né die?a
Britax-Romer Duo ISOFIX Plus, orientácia v smere jazdy, využíva upnutia a horné upevnenie systému ISOFIX
detské seda?ky - ?elný náraz
Výstražný štítok na deaktiváciu airbagu
Obrázok a textový výstražný štítok v angli?tine pripevnený na vnútornej strane slne?nej clony spolujazdca
Pohyb hlavy dopredu

18-mesa?né die?a (za spolujazdcom)
ochránený
3-ro?né die?a (za šoférom)
ochránený
Ochrana hrudníka

18-mesa?né die?a: celkové za?aženie
primeraná
18-mesa?né die?a: vertikálne za?aženieprimeraná
3-ro?né die?a: celkové za?aženiedobrá
3-ro?né die?a: vertikálne za?aženiedobrá
detské seda?ky - bo?ný náraz
Ochrana hlavy

18-mesa?né die?a (na strane nárazu)
ochránená
3-ro?né die?a (na nenarazenej strane)
ochránená
Zrýchlenie hlavy

18-mesa?né die?a
dobré
3-ro?né die?a
dobrévodi? ?elný nárazspolujazdec ?elný nárazvodi? bo?ný náraz


 Ochrana:
výborná    adekvátna    dostatočná    slabá    veľmi slabá   


Copyright © 2005 CRASHTEST.SK
Source of information: WWW.EURONCAP.COM
počet návštev: 1 390 664 od XI.2005