Úvodná stránka | Najčastejšie otázky | Cenník reklamy | Kontakty
 
Newsletter
Ak máte záujem pravidelne dostávať e-mailom informácie a novinky, zadajte Váš e-mail

Anketa
Ovplyv?ujú crashtesty vaše rozhodovanie pri kúpe automobilu?
  61%
  39%

Počet hlasov: 14475
Vyhľadávanie
Značka 
Kategória 
Hodnotenie 
 
Euro NCAP, organizácia hodnotiaca bezpe?nos? vozidiel, predstavila nový systém hodnotenia zameraný na celkovú bezpe?nos? áut. Ide o nový prístup k hodnoteniu bezpe?nosti, ktorý bude motivova? výrobcov, aby vyrábali komplexne bezpe?né automobily.
Euro NCAP dnes uverej?uje aktualizované výsledky výskumu dostupnosti ESC v celej Európskej Únii. Výskum ukázal, že ponuka ESC v jednotlivých štátoch EÚ sa líši...
Euro NCAP s rados?ou oznamuje, že teraz testuje novú kategóriu vozidiel, tzv. „pickup-y“, a dnes uverej?uje výsledky jej troch zástupcov - Nissanu Navara, Isuzu D-MAX/Rodeo a Mitsubishi L200...
Euro NCAP testuje naplno  27. 12. 2007
Euro NCAP dnes uverej?uje výsledky šiestich vozidiel: Daihatsu Materia, Mazda 2, Honda Civic, Mercedes Benz triedy C, Renault Laguna a Volvo V70...
Toto vozidlo dosiahlo u Euro NCAP jedny z najlepších výsledkov ?o sa týka bezpe?nosti detských cestujúcich a je preto sklamaním, že za ochranu dospelých cestujúcich získala len štyri hviezdi?ky...
Úvodná stránka  Malé vozidlá  Mitsubishi Colt

Mitsubishi Colt


Čelný a bočný náraz Ochrana chodcov Ochrana detí

?elný náraz
Hlava figuríny vodi?a narazila iba na okraj airbagu a hrudník sa dostal do kontaktu s vencom volantu. Tvrdé konštrukcie v prístrojovej doske predstavovali možné nebezpe?enstvo pre kolená a stehná vodi?a i spolujazdca. ?as? mechanizmu posil?ova?a riadenia sa posunula dozadu, ?ím porušila bodovo zváraný spoj a vnikla do priestoru pre nohy vodi?a. Mitsubishi nás informovalo, že u pä?dverových vozidiel od ?ísla podvozku *XMCXNZ34A5F075819* bol vylepšený priestor pre nohy vodi?a, hoci Euro NCAP tieto vylepšené modely netestovalo.

Bo?ný náraz
-

Ochrana detských cestujúcich
Hlava figuríny trojro?ného die?a?a sa pri skúške ?elného nárazu pohla dopredu viac než odporú?a Euro NCAP. Airbag spolujazdca sa dal deaktivova?, takže na jeho sedadle sa dala použi? detská seda?ka orientovaná proti smeru jazdy. No vypína? na to ur?ený nesplnil požiadavky Euro NCAP. Prítomnos? upevnení systému ISOFIX na zadných sedadlách nebola dostato?ne jasne vyzna?ená.

Systém na pripomínanie pripútania bezpe?nostným pásom
-

Ochrana chodcov
Nárazník ani predná hrana kapoty nezískali nijaký bod, pretože nedostato?ne chránili chodcov.

kompletné výsledky testov

?elný náraz - hlava
Kontakt hlavy vodi?a s airbagom
na spodnej hranici
Kontakt hlavy spolujazdca s airbagom
stabilný
Volant
- posun dozadu
31mm
- posun nahor
8mm
- bo?ný posun
19mm doprava
?elný náraz - hrudník
Kontakt s volantom
áno
Posun predného st?piku karosérie dozadu
47mm
Pevnos? kabíny pre cestujúcich
stabilný
?elný náraz - stehná, kolená a panva
Prítomnos? tvrdších ?astí
áno: st?pik riadenia, kryt st?pika a nastavovacie zariadenie, zapa?ovacia skrinka, stredová konzola
Intenzívne za?aženie kolien
áno: st?pik riadenia, kryt st?pika a nastavovacie zariadenie, zapa?ovacia skrinka, stredová konzola
?elný náraz - lýtka, chodidlá a ?lenky
Posun pedálu dozadu
brzda - 101mm
Posun pedálu nahor
žiadny
Porušenie priestoru pre nohy
porušený
bo?ný náraz - airbagy
Airbag na ochranu hlavy
nie
Airbag na ochranu trupu
nie
ochrana detí
Detské seda?ky použité pri testovaní

- seda?ka pre 18-mesa?né die?a
Britax-Romer Duo Plus ISOFIX, orientácia v smere jazdy, využíva upnutia a horné upevnenie systému ISOFIX
- seda?ka pre 3-ro?né die?a
Britax-Romer Duo Plus ISOFIX, orientácia v smere jazdy, využíva upnutie a horné upevnenie systému ISOFIX
detské seda?ky - ?elný náraz
Výstražný štítok na deaktiváciu airbagu
Textový a obrázkový výstražný štítok napevno pripevnený na oboch stranách slne?nej clony spolujazdca
Pohyb hlavy dopredu

18-mesa?né die?a (za spolujazdcom)
ochránený
3-ro?né die?a (za šoférom)
zranite?ný
Ochrana hrudníka

18-mesa?né die?a: celkové za?aženie
primeraná
18-mesa?né die?a: vertikálne za?aženieprimeraná
3-ro?né die?a: celkové za?aženieprimeraná
3-ro?né die?a: vertikálne za?aženiedobrá
detské seda?ky - bo?ný náraz
Ochrana hlavy

18-mesa?né die?a (na strane nárazu)
ochránená
3-ro?né die?a (na nenarazenej strane)
ochránená
Zrýchlenie hlavy

18-mesa?né die?a
dobré
3-ro?né die?a
dobrévodi? ?elný nárazspolujazdec ?elný nárazvodi? bo?ný náraz


 Ochrana:
výborná    adekvátna    dostatočná    slabá    veľmi slabá   


Copyright © 2005 CRASHTEST.SK
Source of information: WWW.EURONCAP.COM
počet návštev: 1 390 666 od XI.2005