Úvodná stránka | Najčastejšie otázky | Cenník reklamy | Kontakty
 
Newsletter
Ak máte záujem pravidelne dostávať e-mailom informácie a novinky, zadajte Váš e-mail

Anketa
Ovplyv?ujú crashtesty vaše rozhodovanie pri kúpe automobilu?
  61%
  39%

Počet hlasov: 14475
Vyhľadávanie
Značka 
Kategória 
Hodnotenie 
 
Euro NCAP, organizácia hodnotiaca bezpe?nos? vozidiel, predstavila nový systém hodnotenia zameraný na celkovú bezpe?nos? áut. Ide o nový prístup k hodnoteniu bezpe?nosti, ktorý bude motivova? výrobcov, aby vyrábali komplexne bezpe?né automobily.
Euro NCAP dnes uverej?uje aktualizované výsledky výskumu dostupnosti ESC v celej Európskej Únii. Výskum ukázal, že ponuka ESC v jednotlivých štátoch EÚ sa líši...
Euro NCAP s rados?ou oznamuje, že teraz testuje novú kategóriu vozidiel, tzv. „pickup-y“, a dnes uverej?uje výsledky jej troch zástupcov - Nissanu Navara, Isuzu D-MAX/Rodeo a Mitsubishi L200...
Euro NCAP testuje naplno  27. 12. 2007
Euro NCAP dnes uverej?uje výsledky šiestich vozidiel: Daihatsu Materia, Mazda 2, Honda Civic, Mercedes Benz triedy C, Renault Laguna a Volvo V70...
Toto vozidlo dosiahlo u Euro NCAP jedny z najlepších výsledkov ?o sa týka bezpe?nosti detských cestujúcich a je preto sklamaním, že za ochranu dospelých cestujúcich získala len štyri hviezdi?ky...
Úvodná stránka  Malé vozidlá  Kia Rio

Kia Rio


Čelný a bočný náraz Ochrana chodcov Ochrana detí

?elný náraz
Pri skúške ?elného nárazu spôsobil posun základového rámu smerom vzad pretrhnutie priestoru pre nohy vodi?a. Tvrdé konštrukcie v oblasti dopadu kolien predstavovali možné nebezpe?enstvo pre kolená a stehná vodi?a i spolujazdca.

Bo?ný náraz
-

Ochrana detských cestujúcich
Airbag spolujazdca sa dal deaktivova?, takže na jeho sedadle sa dala použi? detská seda?ka orientovaná proti smeru jazdy. Avšak informácie o stave airbagu neboli dostato?ne jasné na to, aby splnili požiadavky Euro NCAP. Výstražný štítok, ktorý mal upozorni? na to, aby sa seda?ka orientovaná proti smeru jazdy nepoužívala na sedadle spolujazdca, bol nedostato?ný. Prítomnos? upevnení systému ISOFIX na zadných sedadlách nebola dostato?ne dobre vyzna?ená.
Systém na pripomínanie pripútania bezpe?nostným pásom
-

Ochrana chodcov
Kritérium ochrany hlavy dospelého chodca nezískalo nijaký bod.

kompletné výsledky testov

?elný náraz - hlava
Kontakt hlavy vodi?a s airbagom
stabilný
Kontakt hlavy spolujazdca s airbagom
stabilný
Volant
- posun dozadu
žiadny
- posun nahor
žiadny
- bo?ný posun
1mm doprava
?elný náraz - hrudník
Kontakt s volantom
žiadny
Posun predného st?piku karosérie dozadu
23mm
Pevnos? kabíny pre cestujúcich
stabilný
?elný náraz - stehná, kolená a panva
Prítomnos? tvrdších ?astí
áno: st?pik riadenia, krycí nosný držiak, stredová konzola, konzola spodnej ?asti palubnej dosky
Intenzívne za?aženie kolien
áno: zapa?ovacia skrinka, st?pik riadenia, krycí nosný držiak, stredová konzola, konzola spodnej ?asti palubnej dosky
?elný náraz - lýtka, chodidlá a ?lenky
Posun pedálu dozadu
brzda - 68mm
Posun pedálu nahor
žiadny
Porušenie priestoru pre nohy
porušený
bo?ný náraz - airbagy
Airbag na ochranu hlavy
áno
Airbag na ochranu trupu
áno
ochrana detí
Detské seda?ky použité pri testovaní

- seda?ka pre 18-mesa?né die?a
Britax-Romer Baby-Safe Plus Universal, orientácia proti smeru jazdy, využíva bezpe?nostné pásy dospelých cestujúcich
- seda?ka pre 3-ro?né die?a
Britax-Romer Duo Plus ISOFIX, orientácia v smere jazdy, využíva upnutie a horné upevnenie systému ISOFIX
detské seda?ky - ?elný náraz
Výstražný štítok na deaktiváciu airbagu
Iba textový výstražný štítok na vnútornej strane oboch slne?ných clôn
Pohyb hlavy dopredu

18-mesa?né die?a (za spolujazdcom)
ochránený
3-ro?né die?a (za šoférom)
ochránený
Ochrana hrudníka

18-mesa?né die?a: celkové za?aženie
primeraná
18-mesa?né die?a: vertikálne za?aženiedobrá
3-ro?né die?a: celkové za?aženieprimeraná
3-ro?né die?a: vertikálne za?aženiedobrá
detské seda?ky - bo?ný náraz
Ochrana hlavy

18-mesa?né die?a (na strane nárazu)
ochránená
3-ro?né die?a (na nenarazenej strane)
ochránená
Zrýchlenie hlavy

18-mesa?né die?a
dobré
3-ro?né die?a
dobrévodi? ?elný nárazspolujazdec ?elný nárazvodi? bo?ný náraz


 Ochrana:
výborná    adekvátna    dostatočná    slabá    veľmi slabá   


Copyright © 2005 CRASHTEST.SK
Source of information: WWW.EURONCAP.COM
počet návštev: 1 390 644 od XI.2005