Úvodná stránka | Najčastejšie otázky | Cenník reklamy | Kontakty
 
Newsletter
Ak máte záujem pravidelne dostávať e-mailom informácie a novinky, zadajte Váš e-mail

Anketa
Ovplyv?ujú crashtesty vaše rozhodovanie pri kúpe automobilu?
  61%
  39%

Počet hlasov: 14593
Vyhľadávanie
Značka 
Kategória 
Hodnotenie 
 
Euro NCAP, organizácia hodnotiaca bezpe?nos? vozidiel, predstavila nový systém hodnotenia zameraný na celkovú bezpe?nos? áut. Ide o nový prístup k hodnoteniu bezpe?nosti, ktorý bude motivova? výrobcov, aby vyrábali komplexne bezpe?né automobily.
Euro NCAP dnes uverej?uje aktualizované výsledky výskumu dostupnosti ESC v celej Európskej Únii. Výskum ukázal, že ponuka ESC v jednotlivých štátoch EÚ sa líši...
Euro NCAP s rados?ou oznamuje, že teraz testuje novú kategóriu vozidiel, tzv. „pickup-y“, a dnes uverej?uje výsledky jej troch zástupcov - Nissanu Navara, Isuzu D-MAX/Rodeo a Mitsubishi L200...
Euro NCAP testuje naplno  27. 12. 2007
Euro NCAP dnes uverej?uje výsledky šiestich vozidiel: Daihatsu Materia, Mazda 2, Honda Civic, Mercedes Benz triedy C, Renault Laguna a Volvo V70...
Toto vozidlo dosiahlo u Euro NCAP jedny z najlepších výsledkov ?o sa týka bezpe?nosti detských cestujúcich a je preto sklamaním, že za ochranu dospelých cestujúcich získala len štyri hviezdi?ky...
Úvodná stránka  Vyššia stredná trieda  Saab 9-5

Saab 9-5


Čelný a bočný náraz Ochrana chodcov Ochrana detí
 
Pri ?elnom náraze zabezpe?il Saab 9-5 vodi?ovi i spolujazdcovi najlepšiu ochranu spomedzi vozov tejto triedy. Za výkon pri skúške bo?ného nárazu takisto získal plný po?et bodov, ?o znamená, že vozidlo bez problémov sp??a nové bezpe?nostné predpisy platné od októbra. Detské seda?ky zna?ky Saab použité pri testovaní boli umiestnené chrbtom k smeru jazdy, no pri bo?nom náraze bol hrudník die?a?a vystavený nezvy?ajne vysokému za?aženiu, ?o nazna?uje riziko poranenia. Ochrana chodcov je hodnotená ako priemerná, no ich dolným kon?atinám hrozilo vysoké riziko vážneho poranenia.

Ke? bolo toto vozidlo v roku 1998 po prvýkrát testované, bolo ozna?ené za najlepšie vo svojej triede, a získalo štyri hviezdi?ky za ochranu vodi?a i spolujazdca pri ?elnom a bo?nom náraze. Saab si objednal nárazovú skúšku do st?pa aby dokázal, že airbag chrániaci hlavu, ktorý je od augusta 1997 sú?as?ou štandardného bezpe?nostného vybavenia 9-5, splní požadované predpisy. Tak sa aj stalo, a vozidlo ostáva najbezpe?nejším aké Euro NCAP doteraz testovalo. Hlavu chráni hrudný airbag namontovaný v sedadle, ktorého horná komora je ú?elovo zariadená a vylepšuje tak ochranu hlavy vodi?a a spolujazdca.vodi? ?elný nárazspolujazdec ?elný nárazvodi? bo?ný náraz


 Ochrana:
výborná    adekvátna    dostatočná    slabá    veľmi slabá   


Copyright © 2005 CRASHTEST.SK
Source of information: WWW.EURONCAP.COM
počet návštev: 1 400 133 od XI.2005