Úvodná stránka | Najčastejšie otázky | Cenník reklamy | Kontakty
 
Newsletter
Ak máte záujem pravidelne dostávať e-mailom informácie a novinky, zadajte Váš e-mail

Anketa
Ovplyv?ujú crashtesty vaše rozhodovanie pri kúpe automobilu?
  61%
  39%

Počet hlasov: 14516
Vyhľadávanie
Značka 
Kategória 
Hodnotenie 
 
Euro NCAP, organizácia hodnotiaca bezpe?nos? vozidiel, predstavila nový systém hodnotenia zameraný na celkovú bezpe?nos? áut. Ide o nový prístup k hodnoteniu bezpe?nosti, ktorý bude motivova? výrobcov, aby vyrábali komplexne bezpe?né automobily.
Euro NCAP dnes uverej?uje aktualizované výsledky výskumu dostupnosti ESC v celej Európskej Únii. Výskum ukázal, že ponuka ESC v jednotlivých štátoch EÚ sa líši...
Euro NCAP s rados?ou oznamuje, že teraz testuje novú kategóriu vozidiel, tzv. „pickup-y“, a dnes uverej?uje výsledky jej troch zástupcov - Nissanu Navara, Isuzu D-MAX/Rodeo a Mitsubishi L200...
Euro NCAP testuje naplno  27. 12. 2007
Euro NCAP dnes uverej?uje výsledky šiestich vozidiel: Daihatsu Materia, Mazda 2, Honda Civic, Mercedes Benz triedy C, Renault Laguna a Volvo V70...
Toto vozidlo dosiahlo u Euro NCAP jedny z najlepších výsledkov ?o sa týka bezpe?nosti detských cestujúcich a je preto sklamaním, že za ochranu dospelých cestujúcich získala len štyri hviezdi?ky...

Najčastejšie otázky

1. Ako vznikli testy?

Testovacie postupy sú založené na postupoch, ktoré ako základnú legislatívu vyvinula European Enhanced Vehicle-safety Committee (EEVC - Európska komisia pre bezpečnosť vozidiel), ale rýchlosť pri čelnom náraze je vyššia o 8 km/h, aby sa tak zobrazila vážnosť nehôd, ktoré sú príčinou väčšiny úmrtí a vážnych poranení. Základom nárazovej skúšky do stĺpa sú americké normy. Vozidlá, ktoré si dobre počínali v testoch Euro NCAP, by mali poskytnúť lepšiu ochranu pri rôznych druhoch dopravných nehôd.

2. Aké testy vykonáva Euro NCAP?

Skúšku čelného nárazu pri rýchlosti 64 km/h do predsunutej deformovateľnej bariéry, skúšku bočného nárazu pri rýchlosti 50 km/h, nárazovú skúšku do stĺpa pri rýchlosti 29 km/h a skúšky bezpečnosti chodcov pri rýchlosti 40 km/h.

3. Prečo sa nevykonáva viac druhov testov?

Je úlohou výrobcov skonštruovať a testovať vozidlá tak, aby dobre obstáli pri všetkých druhoch nehôd. Testy Euro NCAP sa zaoberajú dôležitými oblasťami nehôd. Dobre skonštruované vozidlo podá v skúškach Euro NCAP dobrý výkon, a vozidlo, ktoré si počína zle, má nedostatky.

4. Prečo ste sa rozhodli pre takú vysokú rýchlosť pri skúške čelného nárazu?

Skúškou čelného nárazu pri rýchlosti 64 km/h (asi 40 mph) simulujeme situáciu nárazu dvoch vozidiel, pričom obe idú rýchlosťou asi 55 km/h. Z výskumov o nehodách vyplynulo, že táto rýchlosť zapríčiňuje veľkú časť smrteľných a vážnych poranení.

5. Ako sa z údajov zo zrážky určuje riziko poranenia pasažierov?

Riziko poranenia sa určuje pomocou rôznych údajov, vrátane informácií získaných z figurín, preskúmaním spomaleného filmu a odbornou prehliadkou vozidla. Keďže neexistujú prístroje na meranie rizika poranenia niektorých oblastí, vykonávajú sa rôzne úpravy, aby sa tak mohli vziať do úvahy ďalšie možné nebezpečenstvá, hroziace napríklad rôzne vysokým pasažierom. Potom sa použije protokol Euro NCAP a vytvorí sa hodnotenie pre každú časť tela.

6. Dajú sa testy s bariérami opakovať?

Áno. Možnosť opakovať testovacie postupy dôkladne prešetril výskum EEVC.

7. Zmenilo sa hodnotenie bezpečnosti detí?

Áno. Od novembra 2003 hodnotí Euro NCAP ochranu detí osobitným hviezdičkovým hodnotením. Súčasťou hodnotenia každého modelu vozidla sú teraz hviezdičkové hodnotenia ochrany dospelých cestujúcich, ochrany detí a ochrany chodcov. Hodnotenie chrany detí sa udeľuje za kombináciu vozidla a špeciálnych detských sedačiek, ktoré odporučil výrobca vozidla. Hodnotí sa popis inštrukcií na upevnenie detských sedačiek, schopnosť vozidla sedačky bezpečne umiestniť a ich výkon pri skúške čelného a bočného nárazu. No existujú dôležité obmedzenia tohto hodnotenia:
  • Hodnotenie ochrany detí sa nevzťahuje na samotné vozidlo, ani na vozidlo s odlišnou kombináciou detských sedačiek.
  • Nehodnotí sa samotná testovaná detská sedačka.
  • Tá istá detská sedačka testovaná v kombinácii s inými vozidlami môže pri hodnotení ochrany detí podať odlišné výsledky.
Tento nový systém hodnotenia ochrany detí podnecuje výrobcov, aby prevzali zodpovednosť za prepravu detí. Avšak bez ohľadu na hodnotenie ochrany detí je dôležité, aby sa deti vždy prepravovali v detskej sedačke.

8. Prečo sa niektoré vozidlá testujú s určitými bezpečnostnými opatreniami a iné nie?

Politikou Euro NCAP je testovať najpredávanejšiu verziu modelu vozidla s tými bezpečnostnými opatreniami, ktoré sú u daného vozidla súčasťou štandardného vybavenia vo všetkých pôvodných pätnástich členských štátoch EÚ zo začiatku roka 2004, alebo v tých členských štátoch, do ktorých sa najpredávanejšia verzia predáva. Ak výrobca ponúka voliteľnú výbavu dôležitú pre bezpečnosť, môže si dodatočný test s touto výbavou zaplatiť. Pri hodnotení vozidla používa Euro NCAP výsledky z testov vozidla so štandardným vybavením.

9. Čo je to systém na pripomínanie pripútania pasažierov bezpečnostným pásom a ako ovplyvňuje hviezdičkové hodnotenie?

Systém na pripomínanie pripútania pasažierov bezpečnostným pásom upozorňuje vodiča zvukovými alebo obrazovými signálmi na nutnosť pripútania sa. Tento signál by mal byť hlasný a jasný, no nie nepríjemný. Cieľom je pripomenúť pasažierom, ktorí uznávajú výhody bezpečnostných pásov, že sa nepripútali. Body pridelené za systémy vyhovujúce požiadavkám protokolu sa pripočítajú k celkovému počtu bodov, na základe ktorého sa zasa vytvára hviezdičkové hodnotenie ochrany pasažierov.

10. Kto sú členovia Euro NCAP?

Momentálne sú súčasťou konzorcia Euro NCAP vlády Katalánska, Francúzska, Nemecka, Holandska, Švédska a Spojeného kráľovstva, automobilové organizácie zastúpené Nadáciou FIA a spoločnosťou ADAC, spoločnosti európskych spotrebiteľov v zastúpení ICRT a britské automobilové poisťovacie spoločnosti, ktoré zastupuje Thatcham.

11. Čo je hlavným cieľom Euro NCAP?

Po prvé, pre spotrebiteľov uverejňuje informácie o porovnateľnom hodnotení bezpečnosti vozidiel vo svojich triedach. Po druhé, motivuje výrobcov, aby vylepšovali bezpečnosť vozidiel, čím sa značne znižuje počet poranení pasažierov ako aj chodcov.

12. Prečo sa na vylepšenie bezpečnosti nevyužíva legislatíva?

Legislatíva stanovuje minimálnu povinnú normu, zatiaľ čo Euro NCAP sa zaoberá najlepšími možnými metódami v súčasnosti. Vylepšovanie legislatívy týkajúcej sa bezpečnosti vozidiel môže byť pomalé, a to najmä preto, že je potrebné vziať do úvahy stanoviská všetkých členských štátov EÚ. Okrem toho, keď už je legislatíva stanovená, prestáva stimulovať výrobcov, aby sa snažili o ďalšie vylepšienia. Euro NCAP pôsobí motivačne neustále.

13. Ako budete vedieť, či je Euro NCAP efektívne?

Euro NCAP je strojcom obrovskej zmeny celkovej bezpečnosti vozidiel. Dá sa to ľahko vidieť z toho, ako rýchlo výrobcovia vylepšujú bezpečnostné vybavenie vozidiel a aké kroky podnikajú na to, aby dobre obstáli v testoch. Skutočné štúdie zranení, ktoré vykonáva SNRA (Swedish National Roads Administration - Švédska národná správa ciest) a SARAC (Safety Advisory Rating Committee - Poradná komisia pre hodnotenie bezpečnosti) zaznamenávajú klesajúce riziko poranenia s každou hviezdičkou, ktorú vozidlá od Euro NCAP získali.

14. Nebudú konštrukčné vlastnosti nevyhnutné na zabezpečenie dobrého výkonu vozidla pri čelnom náraze škodlivé pre chodcov?

Nie. Sila konštrukcie, ktorá má zabezpečiť dobrý výkon vozidla pri čelnom náraze, sa nemusí nachádzať na vonkajšej strane karosérie. Dômyselné vyhotovenie konštrukcie kapoty a umiestnenie tvrdých častí pod ňu zabezpečí dobrý výkon vozidla pri strete s chodcom. Tieto dva aspekty nie sú nezlúčiteľné, ani sa navzájom nevylučujú.

15. Nebudú výrobcovia konštruovať vozidlá iba s cieľom prejsť skúškami Euro NCAP?

Nie, výrobcovia musia skonštruovať a otestovať vozidlá tak, aby vyhoveli mnohým iným bezpečnostným požiadavkám, než aké sú predmetom testov Euro NACP. Avšak postupy Euro NCAP používajú ako svoj cieľ/normu pre aspekty, ktoré testujeme.

16. Čo si myslia výrobcovia o Euro NCAP?

Veria, že ak sa majú takéto testy vykonávať, malo by sa tak diať objektívne prostredníctvom nezávislej odbornej organizácie. Vo všeobecnosti súhlasia s tým, že Euro NCAP je zodpovedné za zlepšenie celkových bezpečnostných noriem. Euro NCAP pravidelne komunikuje s automobilovým priemyslom o technických záležitostiach.

17. Zapájajú sa výrobcovia do testovania?

Výrobcom oznamujeme výber vozidla, variant a zvláštne vybavenie. Vozidlá na testovanie získavame radšej anonymne, no ak to nie je možné, vyberáme ich náhodne. Výrobcov požiadame o informácie potrebné na testovanie, o odporúčanie ohľadne detských sedačiek a akékoľvek všeobecné komentáre. Pozývame ich sledovať testy a chceme počuť ich názor, či sú spokojní so spôsobom, akým sa test vykonáva. Po skúške obdržia výsledky a môžu sa vyjadriť k akýmkoľvek odchýlkam v porovnaní s ich údajmi.

18. Zmení sa v budúcnosti systém hodnotenia?

Postupy Euro NCAP sa neustále vyvíjajú, pretože prihliadame na nové vývojové trendy.

19. Posielajú sa tieto výsledky špeciálne poisťovacím spoločnostiam, požičovniam automobilov, resp. hromadným nákupcom vozidiel?

Výsledky sa špeciálne neposielajú žiadnym organizáciám, pretože sú teraz ľahko dostupné na webovej stránke Euro NCAP.

20. Sú väčšie vozidlá bezpečnejšie ako malé?

Pri čelnom náraze vozidiel sa pasažierom ťažšieho vozidla alebo vozidla s vyššou konštrukciou vodí lepšie než pasažierom ľahších a nižších vozidiel. Pretože sa s tým momentálne nedá nič robiť, porovnáva Euro NCAP vozidlá iba v rámci jednej veľkostnej kategórie. Hodnotenie vozidla v jeho veľkostnej kategórii je funkciou kvality jeho bezpečnostnej úpravy.

21. Môžu sa porovnávať výsledky medzi skupinami?

Výsledky by sa mali porovnávať iba rámci jednej skupiny. Metóda testovania čelného nárazu predstavuje náraz medzi dvoma vozidlami podobnej veľkosti. Ťažšie vozidlo alebo vozidlo s vyššou konštrukciou bude mať pri náraze s menším vozidlom väčšinou výhodu. Výsledky Euro NCAP sa nedajú použiť na predpovedanie výsledku takýchto zrážok.

22. Aký účinok budú mať výsledky testov na konštrukciu vozidiel do budúcnosti?

Všeobecne by mali byť vozidlá bezpečnejšie pre pasažierov ako aj chodcov, keďže výrobcovia do konštrukcie nových vozidiel zahŕňajú príslušné vylepšenia bezpečnostných opatrení. Odkedy začalo Euro NCAP svoju činnosť, boli zaznamenané výrazné zlepšenia.

23. Hovoríte výrobcom, aké zmeny sú potrebné na získanie lepších výsledkov?

Správy z testovania naznačujú oblasti, kde by vylepšenie napomohlo bezpečnosti. No úlohou Euro NCAP nie je hovoriť výrobcom, ako konštruovať vozidlá. Ak chcú výrobcovia na základe týchto výsledkov učiniť opatrenia, sú to oni, kto dokonale pozná konštrukciu vlastných výrobkov a oni sú tými najkompetentnejšími na rozhodovanie o tom, ako by sa dali robiť rôzne vylepšenia.

24. Ktoré z testovaných vozidiel by ste si kúpili?

Hoci je bezpečnosť dôležitým faktorom, sú tu mnohé iné, ktoré treba pri kúpe vozidla vziať do úvahy. Čo sa týka výberu bezpečného vozidla, začnite rozhodnutím o veľkosti a type požadovaného vozidla, a potom sa pozrite na vozidlá s najlepším výkonom v danej skupine.

25. Prečo sa uverejňujú body i hviezdičkové hodnotenie?

Hviezdičkové hodnotenie nehovorí nič o pomernom výkone medzi čelným a bočným nárazom. Body získané v každom teste ako aj ich celkový počet uverejňujeme preto, aby sme naznačili prípadný nerovnomerný výkon vozidla pri čelnom a bočnom náraze.

26. Ktoré z testovaných vozidiel je najbezpečnejšie?

Päťhviezdičkový výkon v testoch ochrany dospelých cestujúcich je nepochybne najpôsobivejší. Najbezpečnejšie vozidlá ohľadne ochrany chodcov získali tri hviezdičky.

27. Čo znamená prečiarknutá hviezdička?

Vozidlo je ohodnotené hviezdičkami za ochranu dospelých cestujúcich na základe počtu bodov získaných v skúškach čelného a bočného nárazu. Ak je pri niektorom vozidle hviezdička prečiarknutá, je to kvôli upozorneniu na vysoké riziko smrteľného poranenia aspoň v jednej zraniteľnej časti tela, ktorými sú hlava alebo hrudník pri čelnom náraze, a hlava, hrudník, brucho alebo panva pri bočnom náraze.

28. Je lepšie si kúpiť vozidlo s troma hviezdičkami, z ktorých posledná je prečiarknutá, alebo vozidlo ohodnotené dvoma hviezdičkami?

Prečiarknutie poslednej hviezdičky naznačuje, že zraniteľným častiam tela hrozilo riziko vážneho poranenia. No počet hviezdičiek sa vypočítava podľa celkového výkonu vozidla a preto sú tri hviezdičky lepšie ako dve.
Copyright © 2005 CRASHTEST.SK
Source of information: WWW.EURONCAP.COM
počet návštev: 1 394 554 od XI.2005